poniedziałek, 29 czerwca 2020 08:30

Kraków. Weekend na Bagrach spokojny i bezpieczny

Autor Głos 24
Kraków. Weekend na Bagrach spokojny i bezpieczny

Straż Miejska Miasta Krakowa informuje, że pierwszy plażowy weekend na Bagrach przebiegł spokojnie i bezpiecznie. 40 strażników miejskich przez cały weekend dbało o spokój i porządek w rejonie zalewu Bagry.

Funkcjonariusze ujawnili w sumie 146 wykroczeń, nałożyli 134 mandaty karne na kwotę 9 990 złotych, przygotowali 2 notatki pod wniosek o ukaranie do sądu i pouczyli 10 osób.

Ujawnione wykroczenia były związane przede wszystkim ze: spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych, zakłócaniem spokoju i porządku publicznego, zaśmiecaniem i zanieczyszczaniem, nieprawidłowym postojem pojazdów oraz niestosowaniem się do szczegółowych przepisów zawartych w regulaminie Parku Bagry Wielkie /m.in. wyprowadzanie psów bez wymaganych środków ostrożności, wnoszenie alkoholu na teren parku, a także palenie grilli w miejscach niedozwolonych/.

Strażnicy kontrolowali również teren wokół zalewu pod kątem nieprawidłowego postoju pojazdów oraz przyległy teren do torowiska kolejowego z uwagi na osoby, które omijając kładkę nad torami kolejowymi, przechodzą po torach.

Uwaga!
Przypominamy wszystkim, którzy korzystają i będą korzystać z uroków kąpieliska, że nadal obowiązują ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. Dlatego prosimy wszystkich o rozwagę.
I jeszcze apel Zarządu Zieleni Miejskiej: przypominamy, że z przestrzeni kąpieliska korzystamy wspólnie. Uszanujmy ten fakt stosując się do zaleceń oraz zachowując się tak, aby innym nie zakłócać możliwości korzystania z tego miejsca - czytamy na Facebooku Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Źródło: Straż Miejska Miasta Krakowa

Kraków

Kraków - najnowsze informacje