piątek, 18 września 2020 12:11

Krakowscy nauczyciele opublikowali deklarację w obronie osób LGBT+

Autor Marzena Gitler
Krakowscy nauczyciele opublikowali deklarację w obronie osób LGBT+

Kilkudziesięciu krakowskich nauczycieli podpisało się pod deklaracją skierowana do osób i uczniów LGBT+. "Pragniemy zapewnić wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli LGBT+, z którymi wspólnie tworzymy nasze szkoły, że w szkołach, w których pracujemy, są i zawsze będą u siebie" - napisali.

List został opublikowany m.in na stronie LIII LO w Krakowie. Jednym z jego inicjatorów jest Maciej Miłkowski, który współpracuje ze szkołą jako psycholog.

"My, nauczyciele krakowskich szkół, poruszeni i oburzeni rozlewającą się po naszym kraju falą nienawiści wobec osób LGBT+, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszelkich aktów dyskryminacji, prześladowania, stygmatyzacji oraz przemocy słownej i fizycznej, jakiej w ostatnich tygodniach osoby LGBT+ doświadczają w coraz większym stopniu.

Jesteśmy nauczycielami różnych specjalności, wywodzimy się z różnych środowisk, mamy zróżnicowane przekonania polityczne i światopoglądy, wyznajemy rozmaite systemy wartości – łączy nas jednak niezgoda na publiczne szerzenie nienawiści i propagowanie przemocy. Pomni bolesnych doświadczeń historycznych naszego kraju nigdy nie pozwolimy na wyszydzanie, oczernianie, dehumanizowanie i zaszczuwanie jakiejkolwiek grupy społecznej.

Atakowane osoby LGBT+ nie są dla nas anonimowe. Spotykamy je w naszej codziennej pracy, jesteśmy ich rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, opiekunami, niekiedy powiernikami. Wiemy, jak nieraz trudny jest dla nich proces dochodzenia do pełnej akceptacji samych siebie, ile konfliktów rodzinnych muszą znieść, ile lęków przezwyciężyć, z iloma niezawinionymi trudnościami konfrontują się w swoim codziennym życiu. Jako osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą wiemy również, jak trudne bywa szukanie swojej drogi życiowej, odkrywanie swojej tożsamości, poznawanie samego siebie. Nie możemy również nie dostrzegać, że to właśnie ludzie młodzi – to właśnie nasi uczniowie – najsilniej odczuwają negatywne skutki rozpętanej przeciw nim kampanii nienawiści.

Pragniemy zapewnić wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli LGBT+, z którymi wspólnie tworzymy nasze szkoły, że w szkołach, w których pracujemy, są i zawsze będą u siebie. Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie, naszą pomoc, nasze zrozumienie. Nie pozostaniemy obojętni wobec prześladowań i przemocy, na którą jesteście wystawiani. Nigdy nie będzie na nie naszej zgody. Nigdy nie zostawimy was samych.

Apelujemy do wszystkich nauczycieli, jak również do publicystów, wykładowców akademickich, artystów, polityków i osób duchownych o aktywne i wytrwałe promowanie postaw szacunku i otwartości, o przeciwstawianie się nienawiści i wykluczeniu, o piętnowanie przemocy jako rzeczy nieakceptowanej i niedopuszczalnej. Zwracamy się również do wszystkich ludzi nienależących do żadnej prześladowanej mniejszości o jednoznaczne i stanowcze wyrażanie swojego wsparcia wobec osób wykluczanych i dyskryminowanych. To od nas samych i od naszych codziennych postaw zależy, czy zdołamy obronić najważniejsze humanistyczne wartości, na których zbudowane zostało nasze społeczeństwo, czy też damy się ponieść coraz wyższej brunatnej fali."

Pod listem widnieją 42 nazwiska. Podpisali go: Mariola Baran, Małgorzata Bażela, Anna Bąbka, Rajmund Biziak, Bożena Bućwińska, Monika Bujas, Iwona Cieślak-Prochownik, Anna Dobrzyńska-Wojciechowska, Andrzej Drużkawiecki, Elżbieta Dyrlaga-Kalawska, Agnieszka Dziedzic, Małgorzata Frydrych-Kisiel, Joanna Karwala, Aleksandra Kołodziej, Krystyna Kołodziejska, Małgorzata Korczykowska, Bożena Krawczuk, Beata Kubianka, Ewa Kurnik-Dużmańska, Justyna Latała-Czech, Anna Lubieniecka, Maria Madej, Maciej Miłkowski, Joanna Młyńska-Lewicka, Joanna Nowak, Stanisław Obora, Elżbieta Ragan, Iwona Rychlicka, Justyna Rzodkiewicz-Kamień, Małgorzata Stanek, Tomasz Starachowski, Joanna Szczechowicz, Rafał Sztramkowski, Joanna Śliwa, Małgorzata Tejchman, Alicja Tota-Głowacka, Monika Wach, Ewa Węglar, Agnieszka Wilińska-Małysa, Leszek Wojciechowski, Mariusz Wojtyga oraz Barbara Żurek.

Kraków

Kraków - najnowsze informacje