czwartek, 30 marca 2023 15:08

Krakowianie zapłacą mniej za parkowanie również w parkomatach. Wojewoda zwrócił uwagę na jedną rzecz

Autor Marzena Gitler
Krakowianie zapłacą mniej za parkowanie również w parkomatach. Wojewoda zwrócił uwagę na jedną rzecz

Wojewoda Małopolski unieważnił zapis w uchwale Rady Miasta Krakowa, wprowadzającej podwyżki opłat w strefie płatnego parkowania. Chodzi o wniesioną przez Platformę Obywatelską poprawkę dotyczącą niższych opłat za parkowanie dla krakowian, pod warunkiem, że skorzystają z aplikacji.

Przypomnijmy, o podwyżkach za parkowanie krakowscy radni dyskutowali 22 lutego. Radni, obawiając się reakcji mieszkańców Krakowa - swoich wyborców, nie chcieli się zgodzić na podwyżki, proponowane przez prezydenta, do których przekonywał szef Zakładu Transportu Publicznego Łukasz Franek. Próbowano więc znaleźć takie rozwiązanie, aby podwyżki były, ale nie dla krakowian. Początkowo głosowana miała być uchwała, w myśl której podwyżki miałyby obwiązywać wszystkich. Podczas sesji przegłosowano jednak poprawkę klubu radnych Platforma-Koalicja Obywatelska, która wprowadzała droższą opłatę za pierwszą godzinę postoju jedynie dla przyjezdnych. Znalazł się w niej zapis, że opłaty nie będą wyższe dla posiadaczy statusu Karty Krakowskiej, jednak tę niższą opłatę "można wnieść jedynie w dedykowanych aplikacjach mobilnych do wnoszenia opłat za parkowanie, na zasadach w nich określonych". Przed możliwością uchylenia uchwały z takim zapisem ostrzegał radnych sekretarz miasta Antoni Fryczek, ale radni przyjęli najpierw poprawkę, a potem uchwałę z wniesioną przez Platformę poprawką.

30 marca wojewoda małopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził nieważność uchwały nr CV/2851/23 Rady Miasta Krakowa ale tylko w części, w której mowa o niższych opłatach dla krakowian (posiadaczy Karty Krakowskiej) pod warunkiem, że skorzystają z aplikacji.  Oznacza to, że krakowianie mogą płacić mniej za parkowanie, gdy mają Kartę Krakowską (można ją uzyskać, gdy mieszka się i płaci się podatki w Krakowie), również w parkomatach.

Zapis, że mniej mogą płacić tylko ci, którzy płacą przez Internet budził wątpliwości już podczas samej sesji. Ostrzegał przed tym sekretarz miasta Antoni Fryczek. O powodach uchylenia zapisu poinformował w oświadczeniu Rafał Czeladzki, Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

"Zdaniem organu nadzoru regulacja ta powoduje nierówne traktowanie posiadaczy statusu Karty Krakowskiej, polegające na ograniczeniu możliwości wniesienia opłaty za parkowanie w przysługującej im niższej wysokości, jedynie do aplikacji mobilnej, co stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa oraz zasady sprawiedliwości społecznej, dlatego konieczne było stwierdzenie nieważności uchwały w tej części. Podkreślenia wymaga, iż ocena nadzorcza Wojewody Małopolskiego dokonywana jest jedynie w oparciu o kryterium legalności, a stosując zasadę proporcjonalności środków nadzoru, stwierdzono nieważność uchwały w części.

Pozostałe regulacje podjętej przez Radę Miasta uchwały, także w zakresie ustalenia niższej wysokości stawek dla posiadaczy statusu Karty Krakowskiej za parkowanie – pozostają w mocy.

Jednocześnie z całą mocą należy podkreślić, że intencją organu nadzoru nie jest utrudnienie mieszkańcom Miasta Krakowa dokonywania opłat w sposób nowoczesny. Powołane rozstrzygnięcie nadzorcze nie jest wymierzone w interes mieszkańców, a jedynie jest wyrazem dbałości o zasadę równości wobec prawa. Organ nadzoru ma nadzieję, że w reakcji na powołane powyżej rozstrzygnięcie Rada Miasta Krakowa w krótkim czasie doprowadzi do zgodności z prawem zasad ponoszenia opłat za parkowanie.

Co ważne, organ nadzoru nie ma możliwości prawnej ingerencji w oparciu o obowiązujące przepisy w wysokość stawek opłat wprowadzonych przez Radę Miasta Krakowa – ustalenie wysokości stawek jest wyłączną kompetencją Rady Miasta" -
czytamy w opublikowanym na stronie Wojewody Małopolskiego dokumencie.  

Pytanie, co teraz zrobi Rada Miasta Krakowa, bo o ile wyegzekwowanie informacji o posiadaniu Karty Krakowskiej w aplikacji było łatwe, jak zróżnicować opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania w parkomatach? Może się okazać, że w takiej sytuacji samorząd wprowadzi równe stawki dla wszystkich, tak jak było przed podwyżkami i krakowianie też będą płacić więcej - tak jak przyjezdni.  

Przypomnijmy, po wprowadzonych pod koniec lutego podwyżkach opłaty dla posiadaczy Karty Krakowskiej wynoszą w strefie A od 6 (za pierwszą i czwartą i kolejne godziny) do 8 złotych (za trzecią godzinę, za drugą - 7 zł), w strefie B od 5 do 7 zł  (analogicznie jak w A) i 4 zł za godzinę w strefie C. Opłaty dla przyjezdnych (lub krakowian nie posiadających Karty Krakowskiej) są w każdej strefie o 3 zł za godzinę droższe.

Opłaty za strefę obowiązują od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 20.

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka