czwartek, 10 czerwca 2021 09:27

Krynica-Zdrój. Instytucje kultury nawiążą współpracę. Chodzi o Festiwal im. Jana Kiepury

Autor Aleksandra Tokarz
Krynica-Zdrój. Instytucje kultury nawiążą współpracę. Chodzi o Festiwal im. Jana Kiepury

Małopolskie instytucje kultury nawiążą współpracę związaną z organizacją Festiwalu im. Jana Kiepury, który odbywa się w krynickim kurorcie. Wspólne działania pozwolić mają także na podjęcie nowych, wartościowych inicjatyw, w tym koncertów czy innych wydarzeń o charakterze kulturalno-edukacyjnym, promujących region. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w urzędzie marszałkowskim.

Szerokie upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Małopolski, wzbogacenie istniejącej oferty kulturalnej oraz inicjowanie wartościowych działań kulturotwórczych – to cele zapisane w dokumencie. Współpraca obejmie teraz również sferę działań artystycznych i edukacyjnych oraz aktywności instytucji kultury.

Podpisany dokument jest efektem wcześniejszych rozmów na temat połączenia potencjałów, jakie niosą ze sobą instytucje kultury prowadzone przez województwo i Krynicę-Zdrój. Dzięki zacieśnieniu współpracy pomiędzy Filharmonią Krakowską a Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju mogą powstać nowe wartościowe przedsięwzięcia artystyczne z udziałem lokalnych artystów, a te już istniejące - otrzymują szansę na rozwój i wzbogacenie programu. Tak będzie w przypadku renomowanego, organizowanego przez krynickie Centrum - Festiwalu im. Jana Kiepury. Jego najbliższa, 54. edycja odbędzie się ze znaczącym udziałem muzyków Filharmonii Krakowskiej.

- To symboliczny moment, w którym lubiany przez publiczność festiwal wraca do swoich korzeni i jednocześnie spogląda w przyszłość. Filharmonia Krakowska towarzyszyła przecież pierwszym edycjom tej zasłużonej imprezy. Ale powrót krakowskich filharmoników na festiwal wiąże się także z nowym spojrzeniem na udział i rolę w nim innych małopolskich artystów. Pod tym względem, planowany na przyszły rok jubileusz 55-lecia festiwalu stwarza okazję do jeszcze bardziej owocnej współpracy województwa z Krynicą-Zdrój. Chcemy, aby małopolskie środowiska artystyczne stały się istotnym elementem festiwalu – mówi marszałek Witold Kozłowski.

To świetna informacja dla turystów, zmierzających na Halę Łabowską. „Czekało na nią wielu”
Wiadomości Nowy Sącz. - Ta inwestycja na pewno poprawi bezpieczeństwo na terenie gminy Łabowa - zapewnia starosta.

Deklarowane współdziałanie instytucji kultury województwa i gminy nie dotyczy tylko Festiwalu im. Jana Kiepury. Podpisany list intencyjny wyznacza również szereg innych obszarów dla współpracy. Są one związane z opieką nad lokalnym dziedzictwem kulturowym, działalnością edukacyjną skierowaną do młodych mieszkańców Małopolski oraz ochroną pamięci o najważniejszych wydarzeniach, postaciach i zjawiskach, które miały wpływ na rozwój kultury w regionie.

- Krynica-Zdrój jest bliska sercu wielu rodaków. Cieszymy się, że ta piękna uzdrowiskowa miejscowość, słynąca nie tylko z Jana Kiepury i Nikifora, będzie mogła teraz rozwijać swój kulturowy potencjał w oparciu o nasze wojewódzkie instytucje kultury oraz artystów z Małopolski. Dzięki tej współpracy, Krynica-Zdrój zyska także możliwość prezentacji swojej oferty kulturalnej poza gminą. To współdziałanie z pewnością przyniesie wiele interesujących projektów, akcji i wydarzeń – dodaje Iwona Gibas z zarządu województwa.

List intencyjny podpisali: marszałek Witold Kozłowski, członek zarządu Iwona Gibas, burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba, dyrektor Filharmonii Krakowskiej Mateusz Prendota oraz dyrektor Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju Julia Dubec-Dudycz.

inf./fot. UMWM

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje