poniedziałek, 7 stycznia 2019 12:34

Krzeszowice. Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Autor Mądry Natalia
Krzeszowice. Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie Gminy Krzeszowice został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Operatorem PSZOK jest Gmina Krzeszowice, a nadzór nad funkcjonowaniem Punktu pełni Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego.

PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy Poprzecznej 7 w Krzeszowicach (naprzeciwko poprzedniego tymczasowego PSZOK).

Budowa PSZOK możliwa była dzięki wsparciu środków Funduszu Europejskiego w wysokości 1 969 921,67 zł, a całkowity koszt budowy PSZOK wyniósł 2 849 442,54 zł. Punkt przyjmuje zgromadzone w sposób selektywny odpady komunalne, wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Krzeszowice, których właściciele ponoszą opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.

PSZOK jest czynny:
poniedziałek, wtorek godz. 7.00-14.00
czwartek, piątek godz. 11.00-18.00
sobota godz. 9.00-15.00.

Info/Foto: UM Krzeszowice

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje

Rozrywka