czwartek, 17 października 2019 21:21

Krzeszowice: Zapukają do drzwi. Sprawdź, czy mają identyfikator

Autor Anna Piątkowska-Borek
Krzeszowice: Zapukają do drzwi. Sprawdź, czy mają identyfikator

Co geodeci będą robić w Krzeszowicach (powiat krakowski)?

Starostwo Powiatowe w Krakowie rozpoczyna prace geodezyjne w celu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Krzeszowice.

Prace geodezyjne przeprowadzi firma INFOGEO Sp. z o.o. z Będzina. Jej pracownicy, którzy odwiedzą mieszkańców gminy Krzeszowice, będą mieć identyfikatory ze zdjęciem i imiennym upoważnieniem wystawionym przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. Każdy z nich będzie miał również koszulki odblaskowe z napisem „GEODEZJA” i nazwą firmy INFOGEO.

– Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosi się o udzielenie informacji o posiadanych budynkach i lokalach geodetom wykonującym prace terenowe – pisze starosta Wojciech Pałka.

Co będą robić geodeci w Krzeszowicach?

– Wykonawca dokona na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych budynków i konturów użytków gruntowych w terenach zabudowanych, ponadto pozyska dane techniczne dotyczące budynków i lokali, a także informacje o sposobie wykorzystania gruntu – podaje Starosta Krakowski Wojciech Pałka.

W wyniku prac zostanie sporządzony projekt operatu opisowo-kartograficznego. Następnie operat ten zostanie wyłożony do wglądu i każdy mieszkaniec będzie miał możliwość zgłaszania uwag.

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje

Rozrywka