piątek, 20 marca 2020 13:14

Ksiądz rektor nowotarskiej uczelni odwołany ze stanowiska za plagiat ośmiu prac studentów

Autor Mirosław Haładyj
Ksiądz rektor nowotarskiej uczelni odwołany ze stanowiska za plagiat ośmiu prac studentów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin odwołał księdza doktora Stanisława Gulaka ze stanowiska rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Od 18 marca obowiązki rektora pełni dr Halina Romualda Zięba – wykładowczyni w Instytucie Fizjoterapii.

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czytamy:

Z dniem 17 marca 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego działając na podstawie art. 432 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych odwołał ks. płk. rez. dr. hab. Stanisława Gulaka z funkcji Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Decyzję spowodowały skala i rodzaj naruszeń prawa w działalności Rektora Podhalańskiej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, które zostały zakwalifikowane przez Ministra jako rażące naruszenie prawa. W ocenie Ministra były rektor przywłaszczył sobie autorstwo fragmentów ośmiu cudzych utworów w swojej pracy habilitacyjnej będącej podstawą nadania mu stopnia naukowego.

Przywłaszczenie sobie autorstwa cudzych utworów narusza zarówno obowiązki nauczyciela akademickiego i przepisy ustawy o prawie autorskim.

Nowego rektora na okres do końca kadencji wybierze kolegium elektorów. W okresie od dnia odwołania do dnia wyboru rektora obowiązki rektora pełni osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku braku wskazania takiej osoby najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora – w przypadku PPUZ w Nowym Targu wobec braku wskazania w statucie osoby pełniącej obowiązki rektora przejął je najstarszy członek senatu.

Ksiądz pułkownik Gulak przez kolejne 3 lata nie będzie mógł pracować na uczelniach wyższych. Najprawdopodobniej straci też tytuł naukowy.

Fot.: PPUZ Nowy Targ
Inf.: MEN

Podhale

Podhale - najnowsze informacje