czwartek, 17 października 2019 15:06

Książ Mały. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej w Książu Małym.

Autor Mirosław Haładyj
Książ Mały. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej w Książu Małym.

Uczniowie SP w Książu Małym każdego roku przyłączają się do akcji edukacyjnej – „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” - prowadzonej na całym świecie.

W tym roku książowska placówka była jedną z 5862 szkół zgłoszoną do tej inicjatywy. Koordynatorem wydarzenia, które odbyło się 4 października 2019 r. była p. Małgorzata Banaszek - nauczyciel matematyki.

Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki wśród uczniów, pracowników i rodziców. Była to zarazem świetna okazja dla uczniów do przypomnienia sobie „tabliczkowych” działań po wakacjach oraz pokazania, że matematyka wcale nie jest straszna: można się jej nauczyć, można się nią bawić i da się ją lubić. Przy okazji tego wydarzenia szkoła realizuje kierunek polityki oświatowej państwa – „Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów”.

Wiedza z zakresu tabliczki mnożenia sprawdzana była w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów. Sprawdzającymi byli uczniowie klasy VIII, którzy tworzyli Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne i zaopatrzeni w losy przepytywali kolegów i dorosłych. Do akcji włączyła się również klasa III wraz z wychowawcą Małgorzatą Sojką. Uczniowie na tym etapie wykazali się dobrą znajomością tabliczki mnożenia i  sprawnie radzili sobie z zadaniami, o czym świadczy ilość otrzymanych certyfikatów – „Mistrza tabliczki mnożenia”. Każdy uczeń, który odpowiedział na wylosowane pytania, otrzymywał tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia” oraz imienną legitymację. Posiadanie legitymacji jest ogromną motywacją dla dzieci do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w szkole.

Po ogólnym „egzaminie” uczniowie w klasach na wszystkich przedmiotach mogli rozwiązywać liczne zadania z zastosowaniem tabliczki mnożenia, krzyżówki i rebusy przygotowane specjalnie na ten dzień.

Fot. i inf.:SP Książ Mały

Miechów - najnowsze informacje