wtorek, 5 listopada 2019 14:11

Książ Wielki. Radni chcą utrzymania Posterunku Policji. Są jednak warunki

Autor Mirosław Haładyj
Książ Wielki. Radni chcą utrzymania Posterunku Policji. Są jednak warunki

Wtorkową sesję Rady Gminy Książ Wielki z dnia 29 października zdominowały tematy „policyjne”. Radni w obecności komendanta zgłosili swoje zastrzeżenia do sposobu działania funkcjonariuszy pracujących na terenie gminy. Z kolei Komendant zastrzegł, że funkcjonowanie posterunku uzależnione jest od dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych. A to wiąże się z poważnym remontem.

Przypomnijmy, że pytania o zasadność istnienia posterunku w Książu Wielkim pojawiła się po tym, jak Wójt Gminy został poinformowany przez Komendanta Powiatowego, że lokal zajmowany przez policjantów nie spełnia norm wymaganych przepisami przeciwpożarowymi. Prace dostosowawcze polegające na wymianie drzwi wejściowych oraz drewnianych schodów wyceniono na 50 tys. zł i scedowano na Gminę, jako właściciela lokalu. Dla miejscowych władz zdobycie takiej kwoty to dodatkowe obciążenie, zwłaszcza, że Gmina stale wspiera działalność jednostki nie pobierając czynszu za wynajem lokalu w którym znajduje się posterunek.

Nie ma pieniędzy

Sprawę przedyskutowano na komisjach Rady Gminy. Radni w większości stwierdzili, iż nie dopuszczają możliwości likwidacji Posterunku, ale też nie widzą możliwości wyasygnowania nagle z budżetu kilkudziesięciu tysięcy zł na dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. Sporo znaków zapytania wzbudziło również to, że o niezgodnościach Gmina dowiaduje się dopiero teraz, choć przepisy istnieją od dawna i dotąd nie stanowiły żadnej przeszkody. Dlatego pojawiły się spekulacje o chęci zamknięcia przez policję Posterunku w Książu Wielki, zwłaszcza, że wraz z końcem roku upływał termin umowy na bezpłatną dzierżawę lokalu dla funkcjonariuszy.

Wystarczy 30 tys. zł

25 października, podczas prac Komisji Budżetowej okazało się, że koszt dostosowania budynku Posterunku do wymagań przepisów będzie mniejszy. Rzeczoznawca wyliczył, że wystarczy na to kwota 30 tys. zł. Pokrycie kosztów nie gwarantowało jednak tego, że policjanci zostaną w Książu Wielkim, z racji braku przedłużonej umowy. O tym miano zadecydować na najbliższej sesji Rady Gminy, która została zwołana we wtorek 29 października.

Błędne koło zastrzeżeń

Podczas spotkania w którym uczestniczył także Komendant Powiatowy Policji w Miechowie mł. insp. Andrzej Kot, Radni zgłosili zastrzeżenia, co do sposobu działania funkcjonariuszy miejscowego posterunku. Wśród nich znalazł się zarzut o zbyt małą ilość i częstotliwość policyjnych patroli. Stąd, ich zdaniem, nocne rozróby, których sprawcami są nietrzeźwi miejscowi. Z takim postawieniem sprawy polemizował Komendant, który stwierdził, że funkcjonariusze działają tam, gdzie są interwencje, a takich na terenie Gminy Książ Wielki brakuje lub są nieliczne. Ponadto, mł. asp. Kot stwierdził, że o wieczornych popijawach pod budynkiem Ośrodka Zdrowia, znajdującym się obok czynnej do późna „Żabki”, słyszy po raz pierwszy. Radni odpowiedzieli, że mieszkańcy nie mają u kogo interweniować, bo nie ma patroli. Nie każdy też chce dzwonić, czy jeździć w tym celu na policję. Komendant zapewnił, iż zgłoszenia telefoniczne mogą być anonimowe. Dyżurujący pod numerem 112 oficer nie będzie wypytywał o nazwisko, jeśli ktoś podać go nie chce. Należy jedynie dokładnie określić rodzaj i miejsce zdarzenia.

– Posterunek policji to nie sam lokal, lecz obecność funkcjonariuszy na miejscu. Posterunek zawsze w Książu Wielkim był i policjanci byli tu widoczni. Od jakiegoś czasu to się zmieniło i zaczął narastać problem chuligaństwa – podsumował dyskusję wójt. Sołtysi dodali, że równie rzadko, jak policjantów na ulicach, widzą ich przełożonych na sesjach Rady Gminy. Kierownik posterunku w Książu Wielkim był na takiej zaledwie raz, a dzięki częstszej obecności mógłby dowiedzieć się więcej na temat miejscowych zagrożeń. Komendant Powiatowy zapewnił o swojej częstszej obecności i zaproponował podpisanie nowej umowy na wynajem lokalu i jego utrzymanie, z zastrzeżeniem, że do kwietnia 2020 r. będzie on dostosowany do wymagań przepisów przeciwpożarowych. Wójt Marek Szopa zapewnił, że po uzyskaniu zgody Rady Gminy na sfinansowanie tych prac, zostaną one wykonane w terminie.

Zbilansować budżet

W dalszej części Rady omówiono problemy ze zbilansowaniem budżetu planowanego na rok 2020. Wynikają one m. in.: ze wzrostu wydatków na oświatę spowodowanych głównie podwyżkami dla nauczycieli, które tylko w części rekompensowane są przez rządowe dotacje. Ponadto władze przewidują w przyszłym roku znaczny wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości płynnych, a także wzrost kosztów oświetlenia ulic i funkcjonowania wodociągów. Kolejnymi kosztami są te związane z wydatkami na wynagrodzenia. Według zapowiedzi Rząd podniesieniu ulegnie pensja minimalna, co dotyczy także zatrudnianych przez Gminę pracowników.

Inf.: UG Książ Wielki

Miechów - najnowsze informacje