wtorek, 2 czerwca 2020 11:55

Legalna praca pracowników z Filipin

Autor Głos 24
Legalna praca pracowników z Filipin

Polscy pracodawcy mają duży problem ze znalezieniem pracowników fizycznych. Przyczyn sytuacji jest kilka: niedostateczny poziom kształcenia zawodowego, niskie zarobki, emigracja zarobkowa, starzenie się społeczeństwa i brak wymiany pokoleń w wielu zawodach. Brak pracowników fizycznych to poważna trudność dla przedsiębiorców. Zdarza się, że mimo zgłoszenia do urzędu pracy zapotrzebowania firmy na pracowników na konkretne stanowiska fizyczne, dodawania ogłoszeń na portale internetowe do działu „praca” i pod wybraną kategorię, nikt nie zgłasza się do pracy lub kandydaci mają zbyt duże wymagania finansowe.  W takiej sytuacji pracodawca nie ma innego wyjścia i musi zatrudniać pracowników z zagranicy.

Pracownicy zagraniczni- ratunek dla gospodarki

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy to niemal codzienność w firmach. W niektórych przedsiębiorstwach stanowią oni nawet 40% załogi.  Oprócz Ukraińców pracę w Polsce znajdują także obywatele: Białorusi, Rosji, Chin, Bangladeszu, Wietnamu, Turcji i Filipin. Polska jest dla nich atrakcyjnym krajem ze względu na dużo wyższe zarobki. Wychodząc naprzeciw problemom kadrowym w firmie, które uniemożliwiają stabilizacji w zakładzie pracy, warto pomyśleć o pracownikach z Dalekiego Wschodu. Pracownicy z Filipinapsprofitpolska.pl/pl/pl/pracownicy-z-filipin to jeden z najpopularniejszych kierunków rekrutacji.

Cechy pracowników z Filipin

Filipiny to państwo w południowo-wschodniej części  Azji, leżą na archipelagu Filipińskim na Oceanie Spokojnym. Filipiny zamieszkuje prawie 106 milionów obywateli, co plasuje kraj na 13. miejscu na świecie pod względem liczby ludności. Jest to kraj, gdzie poziom życia ludności nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Panuje bieda i dlatego Filipińczycy poszukują pracy w Europie. Pracownicy z Filipin to ogromne zasoby siły roboczej, ludzie starannie wykonujący swoją pracy. Bardzo szybko uczą się swoich obowiązków.  Filipińczycy czują z Polakami bliskość kulturową ze względu na taką samą wyznawaną religię – to w większości katolicy. Są to osoby pełne radości życia, często uśmiechające się, dające dobry przykład zapału do pracy. Uważają, że Polacy to naród bogaty, chętnie korzystają z polskich ofert pracy i są otwarci na poznawanie polskich obyczajów. Ich językiem urzędowym jest angielski, co ułatwia kontakt z pracodawcą. Pracownicy z Filipin najczęściej specjalizują się w branży hotelarskiej, gospodarce morskiej i w rolnictwie. Mają mniejsze wymagania finansowe niż Ukraińcy. Łatwo przystosowują się do polskich warunków pracy. Pogodę szybko akceptują. Bardzo cenią lojalność pracodawcy. Rozwiązanie umowy przed końcem okresu, na który była zawarta, jest w przypadku pracowników z Filipin rzadkością. Ze współpracy zadowolone są obie strony.

pracownicy z Filipin

Jak zatrudnić pracownika z Filipin?

Znalezienie dobrych, wykwalifikowanych, uczciwych i ceniących wysoką jakość produktów/usług pracowników zagranicznych to spore wyzwanie. Szukając pracowników fizycznych, warto zainteresować się pracownikami z krajów azjatyckich, którzy znani są z pracowitości. Migracja zarobkowa na Filipinach nadzorowana jest przez rządową agencję zatrudnienia POEA (Philippine Overseas Employment Administration. Sprowadzenie pracowników z Filipin do Polski najlepiej powierzyć doświadczonej agencji zatrudnienia obcokrajowców, która zna prawo filipińskie oraz mentalność tamtejszego społeczeństwa.  Procedury z załatwieniem legalnej pracy dla  pracowników z Filipin apsprofitpolska.pl/pl/pl/o-firmie trwają dłużej  niż w przypadku Ukraińców. Podstawą zatrudnienia  osób pochodzących z  Filipin jest zezwolenie na pracę od wojewody. Uzyskanie zezwolenia na pracę w przypadku kompletowania załogi z Filipin nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące, pod warunkiem, że wniosek nie wymaga poprawek. Zezwolenie należy przekazać cudzoziemcowi.  Posiadając powyższy dokument, cudzoziemiec  może starać się  o uzyskanie wizy. W celu Cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej, który chce legalnie pracować w kraju nad Wisłą, musi również legalnie przebywać na terytorium Polski, co jest możliwie jedynie dla posiadaczy wizy.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników z Filipin

Ukraińców można zatrudniać na pół roku. W przypadku pracowników z Filipin okres objęty stosunkiem pracy musi być dłuższy i trwać minimum rok. Pracodawca musi zagwarantować w umowie, wynagrodzenie w kwocie co najmniej najniższej krajowej, obowiązującej w danym czasie. Do obowiązków pracodawcy wobec pracownika z Filipin należy zapewnienie zakwaterowania, ubezpieczenia zdrowotnego oraz koordynatora, który będzie komunikował się z pracownikiem w języku angielskim. Jeżeli pracownik z Azji ma być zatrudniony na dłużej niż rok, to przed upływem terminu, na który została zawarta umowa o pracę, należy rozpocząć procedurę wydłużenia okresu zatrudnienia do trzech lat.

Pracownicy z Filipin są znakomitym wsparciem w rozwoju polskich przedsiębiorstw. Są to ludzie zaangażowani w pracę, chętnie współpracujący z polskimi kolegami, co doceniają pracodawcy, proponując przedłużenie pobytu w Polsce na kolejny okres. Przed wejściem na stanowisko pracy, każdy pracownik musi przejść obowiązkowe badania lekarskie.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje