środa, 2 września 2020 11:38

Libiąż. Wycinka drzew w gminie. Mieszkańcy niezadowoleni – nadleśnictwo uspokaja

Autor Wiktoria Mitura
Libiąż. Wycinka drzew w gminie. Mieszkańcy niezadowoleni – nadleśnictwo uspokaja

Spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Chrzanów odbyło się w poniedziałek 31 sierpnia. To był ważny dzień dla mieszkańców gminy Libiąż, którzy nie kryli swojego niezadowolenia m.in. z wycinki drzew rejonie ulic Jaworowej i Leśnej w Libiążu.

W poniedziałek 31 sierpnia w sali kinowej Libiąskiego Centrum Kultury odbyło się spotkanie zainicjowane przez burmistrza Libiąża z przedstawicielami Nadleśnictwa Chrzanów oraz mieszkańcami gminy Libiąż. Jego celem było wyjaśnienie i bliższe zapoznanie zainteresowanych osób z planowanymi działaniami dotyczącymi realizacji nowego Planu Urządzenia Lasu na lata 2020 – 2029.

Wycinka drzew w rejonie ulic Jaworowej oraz Leśnej w Libiążu wywołała niezadowolenia wśród mieszkańców gminy. Nadleśnictwo Chrzanów zdaje sobie sprawę, że tereny te są cenne dla ludzi mieszkających nieopodal. Dlatego też nadleśniczy Andrzej Berkowski na spotkaniu wyjaśnił przyczynę podjęcia takiej, a nie innej decyzji.

Nadleśniczy osobiście przedstawił plany dotyczące zagospodarowania terenów leśnych zlokalizowanych przy ul. Jaworowej w Libiążu. Na powyższych terenach zaplanowano rębnię 1b (rębnia zupełna pasowa). W praktyce oznacza to wycięcie drzewostanu na powierzchni 3,19 ha z pozostawieniem kęp starodrzewia, które obejmie 20% powierzchni obecnego drzewostanu.

Powodem zastosowania rębni tego typu są złe warunki glebowo-siedliskowe oraz stary, 130-letni drzewostan sosnowy z domieszką dębu czerwonego, który w niedługim czasie zacznie zamierać. Nowe sadzonki mają pojawić się już wiosną 2022 r.

Wcześniej, czyli w 2021 r. powierzchnia zostanie zaorana i przygotowana do nasadzeń po wycince, która ma odbyć się jesienią br. Nowy las ma nabrać charakteru parkowego, co nie oznacza że powstanie tam park. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców linia drzew wysokich zostanie odsunięta od zabudowań oraz ulic, a na obrzeżach posadzone zostaną gatunki parkowe jak jarzębina.

Wewnątrz lasu zachowane zostaną „wydeptane” przez mieszkańców ścieżki i alejki spacerowe.

Nadleśnictwo zobowiązało się dostarczyć burmistrzowi Libiąża projekt zaplanowanego lasu do połowy września br.. Jak tylko go otrzymamy, przedstawimy dokument mieszkańcom.

Chrzanów - najnowsze informacje