środa, 9 grudnia 2020 11:34

Maków Podhalański: Obwodnica coraz bliżej. Jest 4 chętnych na jej projektowanie

Autor Mirosław Haładyj
Maków Podhalański: Obwodnica coraz bliżej. Jest 4 chętnych na jej projektowanie

Otwarte zostały oferty złożone w ramach postępowania przetargowego na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla  obwodnicy Makowa Podhalańskiego, w ciągu drogi krajowej nr 28.

Wpłynęły cztery oferty i każda z nich  mieści się w limicie finansowym GDDKiA. Inwestycja powstanie w ramach  rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Do przetargu oferty złożyli wykonawcy:

 • IVIA, z ceną 3 025 800,00 zł
 • Trakt, z ceną 2 955 075,00 zł
 • Multiconsult Polska, z ceną 3 657 900,69 zł
 • Sweco Engineering, z ceną 3 499 719,00 zł

GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę w  wysokości  4 482 735,00 zł. Komisja przetargowa przystąpiła do  sprawdzania złożonych dokumentów.

W  ramach opracowania dokumentacji projektowej powstanie studium  techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej  (STEŚ-R). Zadaniem wykonawcy będzie też uzyskanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Całość prac podzielona  została na dwa etapy.

Etap pierwszy obejmie wykonanie:

 • studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej,
 • materiałów środowiskowych wraz z uzyskaniem DŚU,
 • dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i uzyskanie opinii geotechnicznej,
 • programu funkcjonalno-użytkowego wraz z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych (WWIORB).

Na wykonanie etapu pierwszego przewidziane zostały 43 miesiące od daty podpisania umowy.

Etap  drugi stanowić będzie udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów w  trakcie procedury przetargowej na realizację inwestycji. Przewidziano na  to 11 miesięcy.

Średni ruch drogowy na odcinku drogi krajowej nr 28  przebiegającej przez miasto Maków Podhalański, zgodnie z pomiarami z  roku 2015, wynosi 12 865 poj./dobę. Tak duże natężenie ruchu wynika  m.in. z faktu, że droga ta stanowi najkrótszy łącznik  dla ruchu turystycznego pomiędzy Górnym Śląskiem a Zakopanem oraz  przejściami granicznymi w Chyżnem na DK7 i w Jurgowie na DK49.

Realizacja obwodnicy Makowa Podhalańskiego  spowoduje wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar centrum miasta,  poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości na DK28. Poprawią  się także warunki ekologiczne dla Makowa Podhalańskiego,  w szczególności dla osób mieszkających w strefie oddziaływania tej  drogi (ul. Wolności i ul. 3 Maja).

W 2005 r. powstało studium obwodnicy Makowa  Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28. Przeanalizowano obszar  obejmujący odcinek DK28 od istniejącej obwodnicy Suchej Beskidzkiej
do skrzyżowaniu z drogą w kierunku Zawoi i zarekomendowano przebieg  obwodnicy. Nowy odcinek drogi krajowej ma mieć ok. 5 km długości, trzy  obiekty mostowe, przepusty, konstrukcje oporowe, oświetlenie drogowe w  rejonie skrzyżowań, na wiadukcie, estakadzie i  moście przez rzekę Skawa, ekrany akustyczne oraz przejścia dla małych  zwierząt. Szczegóły opracowane zostaną w dokumentacji projektowej.

Planowane parametry techniczne

 • klasa techniczna drogi – GP,
 • prędkość projektowa – 70 km/h,
 • prędkość miarodajna – 90 km/h,
 • przekrój poprzeczny – 1 x 2 pasy ruchu,
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
 • szerokość poboczy gruntowych – 1,5 m,
 • szerokość pasa drogowego – 15-30 m
 • kategoria ruchu – KR5,
 • nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

Proces przygotowawczy został zaplanowany na lata 2021-2024, a realizacja inwestycji na 2025-2029.

Inf.: GDDKiA

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje