poniedziałek, 15 marca 2021 06:00

Maków Podhalański: Ta firma wygrała! To pierwszy krok w stronę powstania obwodnicy

Autor Mirosław Haładyj
Maków Podhalański: Ta firma wygrała! To pierwszy krok w stronę powstania obwodnicy

Zgodnie z podpisaną umową koszt prac wyniesie prawie 3,5 mln zł. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Kompleksową dokumentację projektową obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28 opracuje firma Sweco Engineering. Zgodnie z podpisaną umową koszt prac wyniesie prawie 3,5 mln zł. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

W  zakresie dokumentacji projektowej przygotowane zostanie studium  techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej  (STEŚ-R). Wykonawca musi także uzyskać decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Prace podzielono na dwa etapy

  • I etap obejmie opracowanie: studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej,materiałów środowiskowych wraz z uzyskaniem DŚU, dokumentacji geologicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
  • II etap stanowić to okres przeznaczony na udzielanie odpowiedzi  wykonawcom, którzy będą zainteresowani przetargiem na budowę obwodnicy.

Termin realizacji

Na wykonanie etapu pierwszego przewidziano 43 miesiące od daty podpisania umowy. Szacunkowy termin dla drugiego etapu wynoszący 11 miesięcy może ulec zmianom, w zależności od przebiegu procedury przetargowej na budowę.

Którędy poprowadzona zostanie obwodnica?

W 2005 r. przeanalizowano obszar obejmujący odcinek  DK28 od istniejącej obwodnicy Suchej Beskidzkiej do skrzyżowaniu z  drogą wojewódzką nr 957, biegnącą w kierunku Zawoi i na tej podstawie  zarekomendowano przebieg obwodnicy Makowa Podhalańskiego,  na południe od istniejącej DK28. Nowy odcinek drogi krajowej ma mieć  ok. 5 km długości, trzy obiekty mostowe, przepusty, konstrukcje oporowe,  oświetlenie drogowe w rejonie skrzyżowań, na wiadukcie, estakadzie i  moście przez rzekę Skawa, ekrany akustyczne oraz  przejścia dla małych zwierząt. Szczegóły opracowane zostaną w  dokumentacji projektowej.

Planowane parametry techniczne

  • klasa techniczna drogi – GP,
  • przekrój poprzeczny – 1 x 2 pasy ruchu,
  • szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
  • szerokość poboczy gruntowych – 1,5 m,
  • nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

Dzięki budowie obwodnicy Makowa Podhalańskiego ruch  tranzytowy zostanie wyprowadzony poza obszar centrum miasta, poprawi  się bezpieczeństwa i zwiększy przepustowość DK28. Poprawią się także  warunki ekologiczne w mieście, szczególnie dla  osób mieszkających w strefie oddziaływania drogi krajowej (ul. Wolności  i ul. 3 Maja), którą średnio na dobę przejeżdża kilkanaście tysięcy  pojazdów.

Proces przygotowawczy: lata 2021-2024
Realizacja inwestycji: lata 2025-2029

Inf. i foto: GDDKiA

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje