wtorek, 31 marca 2020 18:52

Małopolska – szczegółowe dane: Ile choruje kobiet, a ilu mężczyzn? W jakim wieku? Gdzie?

Autor Tomasz Stępień
Małopolska – szczegółowe dane: Ile choruje kobiet, a ilu mężczyzn? W jakim wieku? Gdzie?

Aktualnie w Małopolsce mamy 192 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Najmłodsza zakażona osoba ma 8 miesięcy, najstarsza 91 lat.  

Kim są zakażeni koronawirusem?

Najwięcej zakażonych pochodzi z Krakowa (65 osób), powiatu wielickiego (35 osób) i powiatu krakowskiego (16 osób). Największą grupę wśród zakażonych stanowią osoby w przedziale wieku 41-50 lat (46 osób), a także 51-60 lat (37 osób) oraz 61-70 lat (29 osób). Wśród 192 potwierdzonych przypadków jest 95 mężczyzn i 97 kobiet. Dotychczas u jednej osoby potwierdzono zgon z powodu COVID-19.

Jak się czują chorzy?

Spora część osób, u których potwierdzono zakażenie, czuła się na tyle dobrze lub nie miała objawów, że aktualnie pozostaje w izolacji. Hospitalizowani przebywają  głównie pod opieką Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (61 osób), niewielka grupa aktualnie jest też w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie.

Większość z nich jest w dobrym lub stabilnym stanie. Stan 7 osób określa się jako ciężki.

Najczęstsze przyczyny zakażenia

Aktualnie najczęściej źródłem zakażenia jest kontakt z potwierdzonym przypadkiem. Część osób zakaziła się, przebywając za granicą: we Włoszech, Austrii, Francji, USA, Norwegii, Anglii, Finlandii, a także w Niemczech czy w Meksyku. Bywa, że w ramach postępowania epidemiologicznego na danym etapie nie jest możliwe jednoznacznie wskazanie konkretnej osoby, która stała się źródłem zakażenia. W takich sytuacjach kwarantanną obejmowane są osoby z najbliższego otoczenia, ale postępowanie uwzględnia też jego rozszerzenie pod szerszym kątem w toku dalszych ustaleń. To wszystko pokazuje, jak ważne jest stosowanie wszelkich możliwych środków ostrożności: minimalizowanie kontaktów, zachowywanie odległości od innych osób, niewychodzenie z domów bez potrzeby i przestrzeganie zasad higieny. Musimy mieć świadomość, że tak naprawdę w wielu miejscach możemy zostać zakażeni: na spacerze, na zakupach czy w komunikacji publicznej. Dlatego tak ważne są dyscyplina i rygor, którym wszyscy musimy się podporządkować, aby działania ochronne były skuteczne. To nasza wspólna odpowiedzialność za sytuację, w której wszyscy uczestniczymy.

Ozdrowieńcy w Małopolsce

Informacje o ozdrowieńcach (czyli osobach niemających objawów choroby, ale mogących jeszcze zarażać – ozdrowieniec nie jest jeszcze osobą zdrową) do sanepidu przekazywane są przez szpitale. Dotychczas WSSE w Krakowie nie otrzymała takiej oficjalnej informacji. Mamy nadzieję, że niebawem te dobre widomości zostaną przesłane do sanepidu, co niezwłocznie przekażemy także Państwu.

Ile wykonano badań w Małopolsce?

Do tej pory w Małopolsce wykonano blisko 3100 badań laboratoryjnych. Badania w laboratorium w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II rozpoczęliśmy 12 marca. Od 12 do 31 marca wykonano tam 1558 badań. Prowadzi je też Szpital Uniwersytecki w Krakowie. W okresie od 18 do 31 marca wykonano tam 1483 badania. 40 badań wykonano też w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

Osoby zakażone - podział według płci

kobiety: 97

mężczyźni: 95

Osoby zakażone - podział według miejsca zamieszkania

miasto Kraków: 65

miasto Nowy Sącz: 11

miasto Tarnów: 4

powiat bocheński: 7

powiat brzeski: 13

powiat chrzanowski: 1

powiat dąbrowski: 5

powiat gorlicki: 3

powiat krakowski: 16

powiat limanowski: 3

powiat miechowski: 0

powiat myślenicki: 7

powiat nowosądecki: 7

powiat nowotarski: 1

powiat olkuski: 0

powiat oświęcimski: 2

powiat proszowicki: 1

powiat suski: 0

powiat tarnowski: 5

powiat tatrzański: 0

powiat wadowicki: 5

powiat wielicki: 35

inne województwo: 1

ogółem: 192

Podział wiekowy osób zakażonych

wiek: ilość

0 - 10: 2  osoby

11-17: 8 osób

18 - 30: 24 osoby

31 - 40: 26 osób

41 - 50: 46 osób

51 - 60: 37 osób

61 - 70: 29 osób

71 - 80: 16 osób

81 - 90: 3 osoby

91 ->: 1 osoba

fot: unsplash.com

Małopolska - najnowsze informacje