piątek, 24 września 2021 12:03

Mały Strażak z Lipnicy Dolnej dofinansowany! Co otrzymali druhowie?

Autor Mirosław Haładyj
Mały Strażak z Lipnicy Dolnej dofinansowany! Co otrzymali druhowie?

W ramach programu "Mały Strażak" OSP Lipnica Dolna otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu.

OSP Lipnica Dolna otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminy Lipnica Murowana na "Zakup sprzętu ćwiczebnego oraz umundurowania do działań ćwiczebnych dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej" realizowanego w ramach programu "Mały Strażak".

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 3 658,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW: 940,37 zł
Środki z budżetu gminy: 2 000,00 zł
Środki własne OSP Lipnica Dolna: 717,63 zł
W ramach zadania zakupiono stanowisko węzłów oraz 13 kompletów ubrań koszarowych.

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje