czwartek, 1 sierpnia 2019 10:14

Mapa zadłużenia gmin

Autor Bernard Szwabowski
Mapa zadłużenia gmin

Średnie zadłużenie gmin liczone per capita w skali kraju wyniosło w 2018 r. 1 166 zł i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyło się o 203 zł. W ubiegłym roku 70 gmin nie posiadało żadnego długu.

Jak wynika z danych RIO zadłużenie gmin w 2018 r. w stosunku do wzrosło w gminach wszystkich województw, najbardziej w dolnośląskim, pomorskim i wielkopolskim (odpowiednio o 354 zł, 293 zł i 248 zł), a najmniej w gminach województw zachodniopomorskiego, śląskiego i opolskiego – o 35 zł, 94 zł i 134 zł.

Najwyższe zadłużenie na jednego mieszkańca wystąpiło ponownie w gminach województwa dolnośląskiego – 1 595 zł (136,9% w relacji do średniej zadłużenia gmin w kraju), następnie pomorskiego – 1 399 zł (120,0%) i warmińsko-mazurskiego – 1 323 zł (113,5%), a najniższe w gminach województwa śląskiego – 887 zł (76,1%), lubelskiego – 941 zł (80,7%) i podlaskiego – 967 zł (82,9%).

Żadnego zadłużenia nie posiadało 70 gmin.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje