piątek, 14 sierpnia 2020 09:32

Maszkowice: Archeolodzy odkryli figurki sprzed 3,5 tys. lat

Autor Aleksandra Tokarz
Maszkowice: Archeolodzy odkryli figurki sprzed 3,5 tys. lat

W niewielkiej miejscowości Maszkowice (powiat nowosądecki), liczącej 1000 mieszkańców, dokonano niezwykłego odkrycia. Archeolodzy, badając osadę na Górze Zyndrama pochodzącą z połowy II tysiąclecia p.n.e., odkryli dwie gliniane figurki.

Osadę na Górze Zyndrama w Maszkowicach odkryto przed kilku laty. W tym roku badacze skupili się na badaniach zarówno murów, jak i wnętrza osady. W pozostałościach jednej z chat znaleźli dwie figurki, przedstawiające zwierzęta.

-To są na tym stanowisku pierwsze takie znaleziska figurek zoomorficznych, czyli przedstawiających zwierzęta - podkreślił w rozmowie z PAP kierownik badań dr hab. Marcin S. Przybyła z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaznaczył, że figurki są niewielkie, bo mają zaledwie kilka centymetrów długości, ale są bardzo starannie wykonane - z odwzorowaniem cech anatomicznych, w tym sutków.

Wspomnianymi zwierzętami są świnki. Nie jest jednak łatwo określić jaką funkcję pełniły te figurki. Być może były to zabawki dziecięce, bądź przedmioty związane z kultem. Kierownik badań zaznacza, że obie te funkcje nie muszą się nawzajem wykluczać. Wskazuje na tradycje szopek bożonarodzeniowych, które niejako odtwarzają pewną historię.

-Każdą z figurek wykonano w nieco innym stylu, w innej manierze, jakby były zrobione przez dwie różne osoby - sugeruje archeolog.

Figurki znajdowały się wewnątrz reliktów po chacie, w odległości metra od siebie. Podobnego znaleziska archeolodzy dokonali jakiś czas temu w Trzcinicy koło Jasła.

Znalezisko w Maszkowicach miało miejsce na terenie domu mieszkalnego z wczesnej epoki brązu. W budynku znajdowało się mnóstwo kości zwierzęcych.

Dom, w którym doszło do znaleziska był prawdopodobnie prostokątny lub kwadratowy. Jego ściany były zbudowane z lekkiej konstrukcji plecionkowej i oblepione grubą warstwą gliny.

Według szacunków archeologów osada opustoszała nagle około 1550-1500 r. p.n.e. Nie ma jednak śladów po najeździe lub katastrofie, która mogłaby ją dosięgnąć.

19 czerwca br. w Łącku podpisano porozumienie w sprawie Klastra Turystycznego, który ma rozwinąć rynek usług turystyki historycznej i kulturowej.

Powstanie Sądeckiego Szlaku Kulturowego „Knossos Północy” przyczyni się do upowszechnienia historii i kultury Sądecczyzny odkrytych podczas prac archeologicznych na Górze Zyndrama w Maszkowicach oraz w Naszacowicach i historii okolicznych gmin. W ramach Klastra powstanie szlak z trasami rowerowymi obejmujący sądeckie gminy, wizualizacja 3D grodów w Maszkowicach i Naszacowicach, podjęta będzie współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Małopolską Organizacją Turystyczną, lokalnymi organizacjami turystycznymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w sferze turystyki.

Knossos Północy – szlak turystyczny pokaże światu skarby Sądecczyzny
19 czerwca w Łącku podpisano porozumienie w sprawie Klastra Turystycznego, który rozwinie rynek usług turystyki historycznej i kulturowej. Długoterminowy plan działań obejmuje perspektywę lat 2020-2030.

inf./fot. PAP

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje