czwartek, 19 listopada 2020 15:27

Kraków. Miasto wykupi obszar Górki Pychowickiej

Autor Marzena Gitler
Kraków. Miasto wykupi obszar Górki Pychowickiej

Miasto wykupi Uroczysko Górka Pychowicka. Obszar położony na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego obejmuje 10 hektarów. Decyzja zapadła na wczorajszej sesji Rady Miasta Krakowa.

– Lasy i tereny zielone są niezwykle ważne dla nas, mieszkańców Krakowa, szczególnie teraz w czasach kryzysu, związanego z epidemią. Swobodny dostęp do lasów miejskich jest niezwykle ważny dla naszego zdrowia. Właśnie dlatego zdecydowałem się na wykup z rąk prywatnych obszaru 10 ha lasu znanego mieszkańcom jako Górka Pychowicka – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Terenem zajmować się będzie Zarząd Zieleni Miejskiej.

To kolejny teren leśny, który będzie kupiony przez miasto w ramach programu zwiększania lesistości naszego miasta – po ubiegłorocznym zakupie kilkunastu hektarów Lasu Borkowskiego.

– Mam nadzieję, że ta informacja w potoku wszystkich złych, które nas otaczają, pozwoli patrzeć z większym optymizmem w przyszłość – dodaje prezydent.

Z decyzji prezydenta i radnych cieszy się Akcja Ratunkowa dla Krakowa. "O jakie tereny chodzi? Najważniejszy z nich to prawie siedmiohektarowa działka, będąca częścią popularnych terenów spacerowych - Górki Pychowickiej - poinformowała na Facebooku. - Jest to również teren Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Oprócz tego uchwała obejmuje kilkadziesiąt działek w dzielnicach: Zwierzyniec, Prądnik Biały, Bronowice, Nowa Huta, Dębniki Swoszowice.

Czym są lasy ochronne? Jest to kategoria lasów szczególnie chronionych ze względu na pełnione funkcje lub stopień zagrożenia, przewidziana w ustawie o lasach z 28 września 1991 r. Punkt ustawy, który chcą wykorzystać krakowscy urzędnicy do nadania statusu lasu ochronnego mówi o terenach leśnych, które: “są położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców, w strefach ochronnych wokół sanatoriów i uzdrowisk, w strefie górnej granicy lasów.”

Decyzję o uznaniu lasów za ochronne podejmuje starosta (PJM). Wcześniej jednak Rada Miasta musi wydać opinię w tej sprawie, i to właśnie będzie przedmiotem środowego głosowania. Co oznacza taka decyzja w praktyce?

W przypadku terenów Parku Krajobrazowego, jest to dodatkowe wzmocnienie funkcji ekologicznej i społecznej lasu, a w pozostałych przypadkach wyraźne podkreślenie tych funkcji. Tzw. gospodarka leśna, czyli wycinka, nie może być podstawową formą użytkowania lasu uznanego za ochronny. Jest to o tyle cenne, że część z drzew na omawianych terenach jest w wieku rębności lub zbliża się do niego. Ciężej będzie zatem takie drzewa wyciąć. Bezpośrednią konsekwencją uznania lasu za ochronny jest także poddanie go szczegółowym regulacjom zawartym w ustawie o ochronie gruntów. Ogranicza to w znacznym stopniu możliwość zabudowy. Lasy objęte omawianą uchwałą są położone na terenach prywatnych. Co ciekawe, od decyzji miasta już odwołała się krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, której tereny wymienione są w uchwale. Dyrekcja ZZM uważa jednak, że negatywna opinia właściciela terenu (AGH), nie uniemożliwia uznania lasu za ochronny. Uważamy, że najbezpieczniejszym z punktu widzenia ochrony cennych terenów, byłby ich wykup z rąk prywatnych. (Z zastrzeżeniem, że Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zachowa te tereny bez ingerencji, "rewitalizacji" i nowych inwestycji). Byłoby to również uczciwe wobec właścicieli gruntów" - napisali krakowscy eko-aktywiści.

Przypominają też, że cały czas można podpisać petycję ws. wykupu terenów pod nowe, miejskie parki.

Prezydencie, wykupmy zielone tereny! Chcemy nowych parków miejskich w Krakowie!
Szanowny Panie Prezydencie, My, mieszkanki i mieszkańcy Krakowa, chcemy więcej parków miejskich w naszym mieście. Dlatego wzywamy miasto do przeznaczanie każdego roku 1% budżetu miasta, na wykup gruntów z przeznaczeniem na utworzenie nowych parków w Krakowie. Tylko w ten sposób będzie można zatrzyma…

foto: ZZM

Kraków

Kraków - najnowsze informacje