sobota, 28 września 2019 12:13

Miechów. Chcesz być eXtra kompetentny? Zobacz, jak możesz to zrobić

Autor Mirosław Haładyj
Miechów. Chcesz być eXtra kompetentny? Zobacz, jak możesz to zrobić

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu „E-kompetentni Miechowianie”. Projekt skierowany jest do Mieszkańców Gminy Miechów w wieku 25 – 74 lata, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych.

Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów.  Każdy uczestnik będzie pracował przy nowoczesnym sprzęcie informatycznym. Ponadto w ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Tematyka szkoleń:

„Rodzic w Internecie”

„Mój biznes w sieci”

„Moje finanse i transakcje w sieci”

„Działam w sieciach społecznościowych”

„Tworzę własną stronę internetową (blog)”

„Rolnik w sieci”

„Kultura w sieci”

Szkolenia realizowane będą w 4 miejscach na terenie Gminy, w zależności od preferencji uczestników:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie (ul. M. Konopnickiej 13, 32-200 Miechów)

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie (os. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 32-200 Miechów)

- Urząd Gminy i Miasta Miechów (ul. H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów)

- Wybrane Świetlice Wiejskiej na terenie Gminy Miechów

Zajęcia prowadzone będą w ramach dwóch modułów szkoleniowych (16 godz. Dydaktycznych), realizowane będą w trybie 2 dni x 8 godzin lub 4 dni x 4 godziny zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

W trakcie szkoleń przewidywane są przerwy kawowe i lunchowe.

Nabór uczestników prowadzony jest na bieżąco, do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów, pok. 204, ul. H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów.

Zasady rekrutacji określone są w Regulaminie

Wymagane dokumenty:

Deklaracja przystąpienia do projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

Kwestionariusz osobowy osoby przystępującej do projektu (załącznik nr 1 do deklaracji)

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu Beneficjenta (załącznik nr 2 do Deklaracji)

Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego ( załącznik nr 3 do deklaracji)

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów, pokój nr 204,  tel. 41-38-300-40 wew. 35,  e-mail: e-kompetentni@miechow.eu

Do pobrania:

Fot. i inf.: UBiM Miechów

Miechów - najnowsze informacje