wtorek, 1 października 2019 12:41

Miechów. S7: odcinek Moczydło – węzeł Miechów z klauzulą natychmiastowej wykonalności

Autor Mirosław Haładyj
Miechów. S7: odcinek Moczydło – węzeł Miechów z klauzulą natychmiastowej wykonalności

Wojewoda Małopolski wydał decyzję ZRID zezwalającą na budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Pozwala to na rozpoczęcie prac, gdy zakończy się procedura przetargowa, w której wyłoniony zostanie wykonawca.

Przetarg na przygotowanie projektu wykonawczego i budową drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) został ogłoszony 9 września 2019 r. pierwotny termin składania ofert został przesunięty na 29 października 2019 r., ponieważ w sprawie przetargu wpłynęło 490 pytań od zainteresowanych wykonawców. Trwa udzielanie odpowiedzi.

Zakres zadań wykonawcy

Wykonawca musi dokończyć projekt wykonawczy dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 18,7 km, na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Zgodnie z tym projektem wybudowana zostanie droga ekspresowa wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, drogą ekspresową pojadą kierowcy.

Ważna droga ekspresowa

Ważna i oczekiwana droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów o długości ok. 18,7 km będzie miała dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu, z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe „Książ” i „Miechów”, 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla zwierząt. Estakada ta powstanie na granicy miejscowości Małoszów i Giebułtów, w gminie Książ Wielki. Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg kolidujących z drogą ekspresową i dodatkowo powstaną drogi dojazdowe, obsługujące tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego. Zbudowane i przebudowane zostaną przepusty o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych oraz ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Powstanie system odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne oraz urządzenia ochrony środowiska, w tym: ekrany akustyczne i przeciw olśnieniowe. Będzie też nowa infrastruktura dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym sieci elektroenergetyczne, wodociągowe i kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.

S7 z północy do Krakowa

Odcinek S7 Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów jest częścią 55,6 kilometrowego odcinka S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, który został podzielony na mniejsze odcinki realizacyjne: Miechów- Szczepanowice, węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska. Droga ekspresowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla 3 miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

Termin realizacji robót

Zgodnie z ogłoszonym przetargiem prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem będą wliczane okresy zimowe. Minimalny termin realizacji, który może zaproponować wykonawca w przetargu wynosi 31 miesięcy. Liczony będzie od daty zawarcia umowy.

Kalendarium

15.01.2015 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej, od której były odwołania

29.06. 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID

10.08.2017 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej reformatoryjnej

28.12.2018 r. – złożenie wniosku o ZRID (zgodę na realizację inwestycji drogowej) do UW, trwa procedura.

4.09.2019 r. - dokumentacja przetargowa wysłana została do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na kontynuację projektowania i budową drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z                                    węzłem).

9.09.2019 r. – ogłoszony został przetarg na portalu zakupowym GDDKiA

Fot. i inf.: GDDKiA

Miechów - najnowsze informacje