wtorek, 28 czerwca 2022 09:32

Miechów: Doczekają się dworca autobusowego z prawdziwego zdarzenia [FOTO]

Autor Norbert Kwiatkowski
Miechów: Doczekają się dworca autobusowego z prawdziwego zdarzenia [FOTO]

Gmina Miechów otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych promesę wstępną z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Inwestycji: pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wartość otrzymanej promesy wynosi: 12 912 565,50 PLN.

Obecny stan techniczny zakupionego w 2020 roku przez miechowski samorząd obiektu wymaga pilnych prac modernizacyjnych. Planowana inwestycja, w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami, została ujęta w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Miechów na lata 2016-2023 i polegać będzie na rozbiórce starego budynku dworca, w miejsce którego powstanie nowy obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu.

W ramach przyznanego dofinansowania realizowane będą prace obejmujące: budowę poczekalni dla podróżnych (w części na zagospodarowanym zielenią dachu), sanitariatów i miejsc parkingowych.  Zaplanowano także miejsca na lokale gastronomiczne i handlowe.

Przedstawiona przez gminę Miechów propozycja zadania inwestycyjnego otrzymała duże wsparcie, bowiem stanowi aż 90 % pierwotnego kosztorysu inwestorskiego.

Z tak wysokiej dotacji, nie kryje zadowolenia Dariusz Marczewski – Burmistrz Miechowa.

- Bardzo zależało nam na pozyskaniu funduszy na realizację kolejnego dużego i ważnego przedsięwzięcia inwestycyjnego na terenie naszej gminy. Jestem wdzięczy wszystkim osobom, które wspierały ten pomysł. Bez wątpienia bardzo istotne były rekomendacje Parlamentarzystów z naszego terenu, którzy wiedzą, że obecny stan techniczny obiektu wymaga pilnych prac modernizacyjnych. Dziękuję Panu Marszałkowi Ryszardowi Terleckiemu, Panu Marszałkowi Markowi Pękowi oraz Panu Ministrowi Jackowi Osuchowi. Za zaangażowanie dziękuję Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie, który jak sam niejednokrotnie podkreślał, obserwuje i docenia realizację projektów transportowych na naszym terenie  – zaznacza burmistrz.

Projektowany budynek będzie miał formę architektoniczną o zwartej bryle z wysuniętym zadaszeniem w kierunku zachodnim, pod którym będą rozmieszczone przystanki komunikacji publicznej. W środkowej części placu przewidziano miejsca dla autobusów turystycznych i dłużej oczekujących na odjazd. Na terenie wokół obiektu wybudowana będzie droga manewrowa oraz parking dla samochodów osobowych.

W najbliższych miesiącach gmina ogłosi postępowanie przetargowe na realizację powyższego zakresu.

Inwestycja ma za zadanie nie tylko rewitalizację przestrzeni publicznej, dając mieszkańcom lepszy dostęp do komunikacji i miejsc parkingowych, ale ma być także jedną z wizytówek miasta i wnieść nową jakość do publicznych przewozów pasażerskich dla sąsiednich gmin, powiatów oraz województw.

Źródło oraz foto: Gmina i Miasto Miechów

Miechów - najnowsze informacje