czwartek, 4 lutego 2021 07:36

Miechów: Indywidualne numery kont bankowych dla mieszkańców

Autor Mirosław Haładyj
Miechów: Indywidualne numery kont bankowych dla mieszkańców

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadzono System Identyfikacji Masowych Płatności (indywidualny numer konta bankowego) polegający na przyporządkowaniu indywidualnego rachunku bankowego, na które należy wpłacać podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Docelowo systemem objęte zostaną wszystkie podatki i opłaty lokalne, ale w pierwszej kolejności podatek od nieruchomości, rolny, leśny i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoby fizyczne, będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, otrzymają informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego w decyzji podatkowej na rok 2021 oraz informację o rachunku bankowym do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do pozostałych osób, tj. osób prawnych będących podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, zostanie wysłana pisemna informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego. Brak doręczenia informacji nie zwalnia z obowiązku uregulowania powyższych zobowiązań. W razie niedotrzymania informacji lub jej zgubienia, numer indywidualnego konta bankowego można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie - Referat Podatków pok. 107, 116 tel.: 41 38 300 40 wew. 51, 64.

W związku z powyższym, urzędnicy proszą o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe numery rachunków i posługiwaniu się nimi przy dokonywaniu wpłat w bankach.
W dalszym ciągu istnieje możliwość zapłaty podatku w kasie urzędu lub za pośrednictwem inkasentów oraz poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesantów pod adresem https://eboi.miechow.eu  Więcej informacji na temat EBOI - TUTAJ

Dodatkowych informacji udziela Referat Podatków Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie w pokoju 116 lub pod numerem telefonu 41 38 300- 40 wew. 64 i w pokoju 107, 116 tel.: 41 38 300-40 wew. wew. 51 (gospodarowanie odpadami komunalnymi) lub 64 (podatki).

Inf.: UM Miechów

Miechów - najnowsze informacje