czwartek, 18 lutego 2021 19:21

Miechów: Młodzież ma głos!

Autor Mirosław Haładyj
Miechów: Młodzież ma głos!

Spotkania zostaną zrealizowane według interaktywnej metody RADAR. Jej celem jest zaktywizowanie młodzieży i zachęcenie do włączenia się w projektowanie przyszłości naszego samorządu.

Urząd Miasta i Gminy Miechów zaprasza młodzież do aktywnego włączenia się i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Miechów na lata 2021-2030 w dniach 24, 25 lutego o godzinie 16:00.

Spotkania zostaną zrealizowane według interaktywnej metody RADAR. Jej celem jest zaktywizowanie młodzieży i zachęcenie do włączenia się w projektowanie przyszłości naszego samorządu. Kluczowym elementem metody RADAR jest zgłaszanie istotnych projektów, przedsięwzięć i inicjatyw.

Ramowy program spotkania

I dzień 24 lutego godzina 16:00

1. Prezentacja matrycy jakości życia. Będzie ona ilustrowała z jednej strony zadania samorządu, a z drugiej konkretne obszary funkcjonalne, ważne z punktu widzenia rozwoju miasta(istotny walor edukacji obywatelskiej)

2. Dyskusja nad kluczowymi problemami i wyzwaniami widzianymi oczami młodzieży

3. Zgłaszanie kluczowych inicjatyw i przedsięwzięć w następujących obszarach:

  • przedsiębiorczość/gospodarka
  • bezpieczeństwo
  • kultura, sport i turystyka
  • środowisko(tereny zielone, OZE)
  • edukacja
  • wrażliwość społeczna
  • partycypacja i aktywność społeczna

4. Demokratyczne głosowanie nad kluczowymi inicjatywami

II dzień 25 lutego godzina 16:00

1.Opracowanie ostatecznego katalogu wybranych propozycji inicjatyw

2. Omówienie wdrażania wybranych inicjatyw

3. Miechów 2030. Jak widzę swoje miasto i moje zaangażowanie w jego sprawy.

Chęć wzięcia udziału w w/w spotkaniach należy zgłosić w terminie do 24 lutego do godziny 10:00 do p. Katarzyny Chmielewskiej Referat Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju  na adres mail: kchmielewska@miechow.eu lub tel. (41) 383 00 40 wew. 53

Inf.: UMiG Miechów
Fot.: Photo by Matese Fields on Unsplash

Miechów - najnowsze informacje