czwartek, 12 września 2019 12:53

Miechów. Parking przy Północnej Pierzei Rynku przejdzie modernizację

Autor Mirosław Haładyj
Miechów. Parking przy Północnej Pierzei Rynku przejdzie modernizację

11 września br. przekazano plac budowy dla rozpoczynającego się zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa parkingu Północna Pierzeja Rynku w Miechowie”.

Zgodnie z przyjętym zakresem robót, modernizacja gminnego placu w centrum Miechowa obejmować będzie:

  • remont systemu odwodnienia poprzez wykonanie dodatkowego przyłącza kanalizacji deszczowej, dodatkowych studni rewizyjnych i studzienek wpustowych,
  • ułożenie krawężników betonowych,
  • utwardzenie nawierzchni placu poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej,
  • wydzielenie potencjalnych obszarów do postoju i poruszania się pojazdów,
  • ułożenie kabla energetycznego pod przyszłą sieć oświetleniową,
  • zagospodarowanie zielenią terenu działki wokół placu.

Koszt powyższego zadania to kwota 397 816,44 zł. Planowany termin zakończenia prac zaplanowano na 18 października 2019 r. Wykonawcą jest firma: Usługi Remontowo-Budowlane z Sępichowa.

Przekazanie placu budowy odbyło się przy udziale przedstawicieli Gminy Miechów, wykonawcy, inspektora nadzoru robót oraz przedstawicieli wspólnot majątkowych mieszczących się w obrębie modernizowanego parkingu.

Fot. i inf.: UM Miechów

Miechów - najnowsze informacje