piątek, 1 maja 2020 07:54

Miechów. Wybory się nie odbędą? Burmistrz: przekazanie danych to naruszenie przepisów

Autor Mirosław Haładyj
Miechów. Wybory się nie odbędą? Burmistrz: przekazanie danych to naruszenie przepisów

Kampania prezydencka przebiega w cieniu organizacji wyborów, które w tym roku rząd, ze względu ma epidemię koronawirusa planuje przeprowadzić korespondencyjnie. Aby mogły zostać przeprowadzone samorządy zostały poproszone o przekazanie niezbędnych danych Poczcie Polskiej. Wniosek od władz centralnych wzbudza wiele kontrowersji.

W ostatnim czasie w mediach zaroiło się od deklaracji składanych przez wójtów i burmistrzów, którzy na forum wypowiadali się w tej sprawie. Zdania wśród samorządowców są podzielone. Jedni zgłaszają gotowość pełnej współpracy z rządem, inni mają wątpliwości co do przepisów prawnych na mocy których miałoby się odbyć przekazanie wrażliwych danych osobowych wyborców Poczcie Polskiej.

O zabranie głosu w tej sprawie poprosiliśmy Burmistrza Miechowa pana Dariusza Marczewskiego, który w rozmowie z naszą redakcją powiedział:

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie jest otwarty na niezbędną współpracę w zakresie prac mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, deklaruje wsparcie w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących prowadzenia rejestru wyborców.
Jednak, powołanie się we wniosku przez Pocztę Polską S. A. na art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 oraz decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 roku nie daje odpowiednich podstaw prawnych, pozwalających na udostępnienie danych mieszkańców.

Zdaniem burmistrza sprawa przekazania danych osobowych Poczcie Polskiej jest naruszeniem przepisów RODO:

W aktualnym stanie prawnym, brak jest regulacji ustawowych, które przewidują udział Poczty Polskiej S.A w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym, mając na uwadze przeprowadzoną analizę opartą na licznych opiniach i stanowiskach uważamy, że przekazanie żądanych danych osobowych Poczcie Polskiej stanowiłoby naruszenie przepisów RODO, a jednocześnie mogłoby dać podstawę do odpowiedzialności karnej przekazującego.
koronawirus najnowsze informacje

Fot.: UM Miechów

Miechów - najnowsze informacje