środa, 23 października 2019 10:54

Miechów. Zobacz postępy prac z rewitalizacji Parku Miejskiego

Autor Mirosław Haładyj
Miechów. Zobacz postępy prac z rewitalizacji Parku Miejskiego

W Parku Miejskim w Miechowie trwają prace związane z jego rewitalizacją i przywróceniem mu funkcji miejsca wypoczynku oraz różnorodnych form aktywności.

Na realizację tej inwestycji samorząd Miechowa pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 11.1.2. Rewitalizacja miast średnich i małych.

Warto przypomnieć, że wniosek gminy Miechów został wysoko oceniony i znalazł się na drugim miejscu w rankingu, wśród projektów rewitalizacyjnych złożonych przez małopolskie samorządy.

Całkowita wartość zleconych do realizacji zadań (park i dom ogrodnika) wynosi 20 384 260,55 zł, natomiast pozyskane dofinansowanie to 12 769 530,51 zł.

Prace rewitalizacyjne prowadzone są na ponad 7-hektarowej powierzchni parku.

Rewitalizacja obejmować będzie przebudowę dotychczasowych alejek, wykonanie oświetlenia, budowę  pergoli i fontann parkowych oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej. Zaplanowano również liczne nasadzenia roślin wieloletnich (1748 sztuk drzew i krzewów). Częściowo zagospodarowana zostanie wyspa znajdująca się na zbiorniku wodnym, który zostanie przebudowany wraz linią brzegową. Wyspa zostanie podniesiona w celu umocnienia i stabilizacji gruntu. W parku zamontowane będą ławki, toalety i inne elementy małej architektury, przebudowie ulegnie dom ogrodnika. Wykonane zostanie nowe ogrodzenie parku, a cały obszar będzie monitorowany.

Na terenie parku powstaną korty tenisowe, boisko do ćwiczeń, ścieżka dla rolek i rowerów, wybudowane zostaną place zabaw dla dzieci (trwa weryfikacja ofert w przetargu dotyczącym wyboru wykonawcy na budowę placów zabaw w ramach rewitalizacji).

Obecnie wykonywana jest podbudowa dla kortów, a do końca października br., ma powstać płyta betonowa pod docelową nawierzchnię sportową. W części południowo-wschodniej parku powstały nowe nawierzchnie alejek.

Ponadto, wykonano 50% konstrukcji pergoli parkowych oraz konstrukcji fontann żelbetonowych w alei głównej. Powstaje także konstrukcja fontann na placu centralnym, a w najbliższych dniach montowane będą pomieszczenia techniczne.

Równolegle prowadzone są roboty w zakresie korytowania i ułożenia podbudowy pod kolejne typy nawierzchni alejek, ciągów pieszych oraz ścieżki rowerowej. W południowej części parku wykonano instalację elektryczną.

Dalszy zakres zadań rewitalizacyjnych, zaplanowany na kolejne miesiące (do końca tego roku) obejmować będzie: wykonanie ogrodzenia od strony ul. Racławickiej, prace przy przebudowie stawu, wykończenie podmurówki altany okładziną kamienną - zgodnie z dokumentacją projektową.

Głównym Wykonawcą prac rewitalizacyjnych w Parku Miejskim w Miechowie jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. z Jędrzejowa, natomiast zadanie dotyczące przebudowy Domu Ogrodnika realizowane będzie przez Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych z Orłowa.

Więcej zdjęć w galerii..

Miechów - najnowsze informacje