piątek, 11 lutego 2022 06:27

Mieszkańcy osiedli Bieżanów i Złocień mogą czuć się bezpieczniej

Autor Mirosław Haładyj
Mieszkańcy osiedli Bieżanów i Złocień mogą czuć się bezpieczniej

Mieszkańcy krakowskich osiedli Bieżanów i Złocień mogą czuć się bezpieczniej. Niedługo przy brzegach rzeki Serafy powstaną mury z grodzic winylowych, które będą chronić okoliczne tereny przed zalewaniem.

To kolejne działanie, które zwiększy ochronę przeciwpowodziową tego rejonu Krakowa. Wojewoda Łukasz Kmita przekazał Małgorzacie Sikorze, dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, decyzję w sprawie wykonania muru z grodzic winylowych na prawym brzegu rzeki Serafy w rejonie osiedla Złocień. Podobny mur, również z grodzic winylowych, na obu brzegach rzeki wykona miasto Kraków poniżej zbiornika Bieżanów.

W spotkaniu wziął również udział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej oraz Andrzej Macałka, małopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie.

Przypomnijmy, dwa tygodnie temu wojewoda wydał decyzję o pozwoleniu na budowę zbiornika przeciwpowodziowego „Malinówka 3”. Wcześniej, w maju ubiegłego roku zakończyła się procedura umożliwiająca realizację dwóch innych zbiorników małej retencji: „Malinówka 1” i „2”, zaś w grudniu pozwolenie na budowę otrzymał zbiornik „Serafa 2”. W ten sposób, wraz ze zbiornikiem „Serafa 1”, stworzony zostanie system pięciu kaskadowo połączonych zbiorników o łącznej powierzchni 400 tys. m sześc.

– Niezależnie od tego poleciłem moim służbom kontynuować działania prowadzące do usuwania przyczyn cyklicznych wylewów Serafy. Dzisiaj, dzięki decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie, dotyczącej wykonania muru z grodzic winylowych, ten region zyska kolejne zabezpieczenie. Prace, które mają potrwać do czerwca, zapewnią realną ochronę mieszkańców i ich mienia. Porozumienie pomiędzy Wodami Polskimi a miastem Krakowem, dotyczące rozszerzenia tych działań na osiedle Bieżanów, to przykład konstruktywnej współpracy organów administracji rządowej i samorządowej. Działamy wspólnie dla dobra mieszkańców. Połączyliśmy siły. Robimy wszystko, aby podnieść bezpieczeństwo powodziowe w dolinie rzeki Serafy

– podkreślił wojewoda.

– Przed nami dynamiczne starania o to, by rozwiązać problem podtopień w Krakowie. Powołaliśmy dwa zespoły zadaniowe, teraz nadszedł czas na wspólną budowę zabezpieczeń na terenie Bieżanowa w postaci podparcia worków z piaskiem plastikowymi grodzicami. Działanie szacujemy na ok. 10 mln zł

– zaznaczył Andrzej Kulig.

Miasto współpracuje również przy utworzeniu kanału ulgi dla potoku Rozrywka, którego wylania zagrażały mieszkańcom okolic powyżej ronda Polsadu. – Cały czas trwają zaawansowane prace koncepcyjne, a przed nami projekty budowlane. Wyłoniliśmy wykonawcę pierwszego etapu prac na krakowskim os. Kabel. Na Drwini Długiej i Drwince prowadzone są prace geodezyjne, które również są elementem współpracy z PGW Wody Polskie. Prowadzimy też prace doraźne. Przed nami zakup dodatkowego sprzętu – pomp do magazynu powodziowego. Miasto widzi poważny problem, mamy plan, który krok po kroku chcemy wspólnie z organami rządowymi realizować – dodał Andrzej Kulig.

Dobra współpraca organów administracji rządowej i samorządowej w Krakowie

– Wody Polskie – RZGW w Krakowie, we współpracy z miastem podjęły działania zmierzające do jak najszybszego zabezpieczenia mieszkańców osiedla Bieżanów i Złocień przed podtopieniami. W wyniku prac koryto rzeki Serafy zostanie dostosowane do aktualnie występujących warunków przepływu i obecnego zagospodarowania przyległych terenów. Jego parametry zostaną skorygowane tak, aby uzyskać odcinkowo efekt zwiększenia pojemności. Podniesienie i wyrównanie rzędnych opasek brzegowych za pomocą murów z grodzic winylowych na odcinkach powodującym bezpośrednie zagrożenie dla zabudowy mieszkaniowej, pozwoli na osiągnięcie odpowiednich parametrów hydraulicznych koryta, zapewniających bezpieczny spływ wód wezbraniowych

– powiedziała Małgorzata Sikora.

Zadania zabezpieczające dolinę Serafy:

  • wykonanie muru z grodzic winylowych na prawym brzegu rzeki w rejonie osiedla Złocień – PGW Wody Polskie (ok. 2 mln zł)
  • wykonanie odcinków muru z grodzic winylowych na obu brzegach rzeki, poniżej zbiornika Bieżanów w rejonie osiedla Bieżanów – Gmina Miejska Kraków (ok. 10 mln zł).

Wody Polskie – wiele wyzwań w Krakowie i Małopolsce

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, który odpowiada za cieki w regionie, prowadzi systematyczne prace utrzymaniowe. W latach 2018–2021 na zadania związane z utrzymaniem i usuwaniem szkód powodziowych przeznaczył prawie 238 mln zł.

W tym roku, w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, Wody Polskie kończą modernizację wałów w Krakowie. Koszt inwestycji to ponad 90 mln zł. Zostaną również zrealizowane wspomniane suche zbiorniki „Malinówka 1” i „Malinówka 2”.

Inf.: UMK
Fot.: Bogusław Świerzowski/Krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje