piątek, 10 lipca 2020 12:14

Myślenice: 8 oddziałów OSP otrzyma dofinansowanie od gminy

Autor Wiktoria Mitura
Myślenice: 8 oddziałów OSP otrzyma dofinansowanie od gminy

Dofinansowanie z gminnego budżetu powędruje do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Myślenice. Wczoraj ich przedstawiciele podpisali umowy na sfinalizowanie zakupu sprzętu.

Osiem oddziałów OSP z terenu Myślenic, otrzyma pieniądze na zakup nowego sprzętu. Gmina Myślenice zapewniła dofinansowanie.

Podpisane umowy z druhami ochotnikami są następstwem uchwały podjętej na ostatniej sesji Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dofinansowanie z miejskiego budżetu jest następstwem wniosków złożonych przez jednostki na zapewnienie wkładu własnego do otrzymanych środków z programów „Bezpieczny Strażak” i „Mały Strażak” Województwa Małopolskiego, czy też z programów WFOŚiGW w Krakowie, MSWiA, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Fundacji Orlen. Szacunkowa wartość sprzętu dla strażaków opiewa na kwotę ponad 171 tys. zł, natomiast wsparcie Gminy Myślenice wyniesie w sumie 71 750 zł. Gratuluję i wszystkim druhom życzę, aby zakupiony sprzęt przydał się przede wszystkim do ćwiczeń, ale również do ratowania życia i mienia mieszkańców naszej gminy oraz osób potrzebujących – wyjaśnia Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Na co środki zostaną przeznaczone?

OSP w Bysinie otrzymała 22 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej. OSP Droginia zakupi 10 kompletów ubrań koszarowych oraz hydronetki, a także elektryczną pompę zanurzeniową (gmina Myślenice przekaże dofinansowanie w kwocie 5350 zł). Dziewięć zestawów ubrań koszarowych trafi do OSP w Trzemeśni (dofinansowanie 4,5 tys. zł), natomiast OSP Zawada zakupi elementy toru przeszkód przy wsparciu z gminnego budżetu w kwocie 5 tys. zł.

20 tys. zł trafi do OSP Myślenice – Zarabie na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi do ratownictwa drogowego, 2,9 tys. zł na dofinansowanie umundurowania i armatury wodnej do OSP Myślenice – Górne Przedmieście, natomiast OSP Myślenice – Dolne Przedmieście otrzymało 4,5 tys. zł  na dofinansowanie zakupu dwóch zestawów odzieży ochronnej.

Wcześniej, dofinansowano również zakup czterech aparatów powietrznych dla OSP Myślenice – Śródmieście w kwocie 7,5 tys. zł. Przedstawiciele podpisali umowę z burmistrzem Jarosławem Szlachetką przy okazji odbioru promesy z WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego.

Gmina Myślenice otrzymała te środki w ramach środków otrzymanych z programów Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz PKN Orlen.

info i foto: UG w Myślenicach

Myślenice - najnowsze informacje