środa, 9 października 2019 17:29

Myślenice: Duże zmiany w regulaminie odbioru odpadów

Autor Anna Piątkowska-Borek
Myślenice: Duże zmiany w regulaminie odbioru odpadów

Gmina Myślenice wprowadziła zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku.

Według informacji przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice, dotyczą one przede wszystkim częstotliwości odbioru niektórych opadów.

Przede wszystkim zwiększono częstotliwość odbioru odpadów pozostałych na terenie całej gminy bez rozróżnienia na miasto i miejscowości wiejskie – odpady będą odbierane co cztery tygodnie przez cały rok. Do tej pory były odbierane co cztery tygodnie w okresie zimowym (od października do kwietnia) i co sześć tygodni w okresie letnim (od maja do końca września).

Od 1 stycznia 2020 roku papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz pieluchy jednorazowe przez cały rok będą odbierane co dwa tygodnie na terenie całej gminy. Teraz w zimie odbierane są co cztery tygodnie, a latem – co dwa.

– Ważny dla mieszkańców jest szczególnie fakt, że tak uciążliwe odpady jak pieluchy, będą odbierane razem z selektywną zbiórką. Nie powinno być też dotychczasowego problemu z gromadzącym się w dużych ilościach papierem i tekturami – tłumaczy Mateusz Suder, wiceburmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Jak podaje UMiG Myślenice, zniesione zostały też limity na odbiór odpadów wielkogabarytowych (do tej pory limit na mieszkańca wynosił 100 kg), które mieszkańcy w dowolnej chwili oraz ilości mogą oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w myślenickim ZUO. Trzeba je tam tylko samemu dostarczyć.

Z kolei odbiór szkła będzie prowadzony rzadziej.

– Odbiór szkła zmniejszy się ze względu na to, iż tego odpadu nie gromadzimy zbyt dużo oraz nie jest on uciążliwy. Szkło będzie więc odbierane co 4 tygodnie, z jednakową częstotliwością – podaje UMiG Myślenice.

Wszystkie podane zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Myślenice - najnowsze informacje