środa, 3 lipca 2019 15:15

Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w woj. małopolskim w tym roku jest w Posądzy

Autor (red)
Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w woj. małopolskim  w tym roku jest w Posądzy

Państwo Ewelina i Grzegorz Zapałowie z Posądzy, gm. Koniusza, pow. proszowicki w tym roku mają najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w całej Małopolsce. Tak oceniła Wojewódzka Komisja, powołana w ramach  XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W dniu 26 czerwca 2019 r. Państwo Ewelina i Grzegorz Zapałowie dyplom i nagrody odebrali podczas uroczystego podsumowania etapu wojewodzkiego konkursu, które obyło się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych 132 gospodarstwa z terenu Województwa Małopolskiego. Zostało nagrodzonych i wyróżnionych 9 gospodarstw. I tak:

I miejsce zajęło gospodarstwo Państwa Eweliny i Grzegorza Zapałów z Posądzy, gm. Koniusza, pow. proszowicki. Gospodarstwo to, jako jedno z 16 zwycięskich gosporstw etapów wojewódzkich, powalczy o laury zwycięzców na szczeblu ogólnopolskim.

II miejsce zajęło gospodarstwo Pana Zbigniewa Frączka z Zabrzeża, gm. Łącko, pow. nowosądecki.

III miejsce zajęło gospodarstwo Państwa Katarzyny i Jana Foszczyńskich z Zegartowic, gm. Raciechowice, pow. myślenicki.

Wyróżniono 6 gospodarstw rolnych Państwa: Wojciecha Jerzek z m. Łużna, pow. gorlicki; Mateusza Budzika z m. Radlne, pow. tarnowski; Zofii Kiczka z m. Borzęcin, pow. brzeski; Katarzyny i Pawła Kiwiorów z m. Gołaczewy, pow. olkuski; Mirosława Krausa z m. Podsarnie, pow. nowotarski i Janusza Wzorka z m. Poręba Radlna, pow. tarnowski.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystosci przed zgromadzoną publicznością wystąpili młodzi aktorzy amatorzy z zespołów teatralnych „Gagatki” i „Niziołki” działających przy SP. Im. E. Kleszczyńskiego w Radziemicach oraz grupy teatralnej „Akronauci” działajacej przy Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach: Patryk Szumara, Ziemowit Duch, Daria Duda, Paulina Duraj, Klementyna Grzesiowska, Aleksandra Rolek i Zofia Kwater. Grupy te działają pod opieką Pań: Katarzyny Duch, Elżbiety Zagórskiej i Danuty Kura.

Młodzi wykonawcy zaprezentowali półgodzinny program artystyczny wykonany w „gådce krakoski” na który składały się piosenki, monologi i inne formy sceniczne autorstwa Zbigniewa Grzyba. Młodzież zaprezentowała się wysmienicie, za co została przez zgromadzonych nagrodzona gromkimi brawami.

Podsumowując uroczystą galę, Pani Justyna Kosecka, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie pogratulowała laureatom, wyróżnionym i wszystkim uczestnikom konkursu prowadzonym na wyskokim poziomie swoich gospodartw, w których dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa i higieny zarówno przy produkcji rolnej i hodowlanej jak i w obejściach gospodarczych. Podkreśliła, ze z roku na rok zwiększa się nie tylko liczba uczestników konkursu, ale również wzrasta jego poziom. Podziękowała uczestnikom za udział w konkursie, organizatorom za sprawne jego przeprowadzenie, sponsorom za ufundowanie atrakcyjnych i cennych nagród a młodym wykonawcom i ich opiekunkom za piękną oprawę artystyczną.

Warto podkreślić, że uczestnicy tegorocznego finału wojewódzkiego etapu konkursu BGR zostali nagrodzeni cennym nagrodami ufundowanymi przez KRUS oraz sponsorów, m.in. ARiMR, PIP, KOWR, CDR, MODR, KZRiOR, Ubezpieczenia Pocztowe, KBS, Intermag, WIALAN, KRAK-MARFISH, MIR, TUW.

Od 2003 r. Konkurs jest organizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem Strategicznym jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Do konkursu mogły być zgłoszone gospodrstwa, których włascicielami są osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczną, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jedno z właścicieli).

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalny, wojewódzki i ogólnopolski. Na każdym etapie komisje konkursowe wizytują gospodarstwa, wyłaniają laureatów, których dane wraz z dokumentacją przekazują do komisji konkusowej wyższego szczebla. Natomiast Komisja Konkursowa, po wizytacji w 16 gospodarstwach, zwycięzców szczebla wojewódzkiego, wyłania laureatów szczebla ogólnopolskiego.

W szesnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody. Zdobywcy pierwszego miejsca w 2018 roku, Państwo Agata i Zbigniew Przyjemscy z Kamieńczyc w województwie świętokrzyskim otrzymali ciągnik rolniczy Ursus C-380 o mocy 55 KW.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, przy ocenie brane są pod uwagę przede wszystkim:

  1. Organizacja obejscia i podwórza gospodarstwa.
  2. Ład i porządek w obrebie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy.
  3. Stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych.
  4. Stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym.
  5. Warunki obsługi u bytowania zwierząt gospodarskich.
  6. Wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej.
  7. Sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych.
  8. Estetyka gospodarstw.
  9. Zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujacych i przebywających w gospodartswie rolnym.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Oprac: Zbigniew Grzyb
współpraca: Marek Synowiec
Fot: KRUS OR Kraków

Proszowice - najnowsze informacje