piątek, 8 maja 2020 13:45

Najnowsze dane na temat koronawirusa w gminie Proszowice

Autor Manuel Langer
Najnowsze dane na temat koronawirusa w gminie Proszowice

Urząd  miasta i gminy Proszowice podał najnowsze dane nt.  sytuacji    epidemicznej w rejonie. Wszystkie udostępnione publicznie dane      przedstawione są na grafice.

Info/foto: UGIMP

Proszowice - najnowsze informacje