wtorek, 16 listopada 2021 10:03

Nareszcie remont w „Kotarbinie” zakończony. ACKZiU jak nowe!

Autor Mirosław Haładyj
Nareszcie remont w „Kotarbinie” zakończony. ACKZiU jak nowe!

Po sukcesie realizowanego w latach 2017 – 2020 projektu edukacyjnego pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, od września 2020 r. w placówce wdrażany jest kolejny projekt – Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II, który potrwa do jesieni 2023 roku. Pierwsze efekty już widać. To właśnie zakończony remont warsztatów szkolnych.

Wyremontowano m.in. legendarną już elewację budynku od strony ulicy Włókniarzy. Mieszkańcy osiedla 200-lecia rozstali się z widokiem, który towarzyszył im od 40. – a może więcej – lat. Wymieniono bowiem wszystkie okna, docieplono ścianę i położono na niej tynk strukturalny. Zamontowano też nowe rynny. Zrobiło się ładniej i jaśniej.

Dla uczniów ważniejsze jest to, że przemiana dokonała się także wewnątrz budynku. W czasie wakacji wyremontowano miejsce na pracownię ekonomiki transportu a także pracownię maszyn i urządzeń CNC, do której zakupiona zostanie obrabiarka sterowana numerycznie. Dodatkowo odnowione zostały sanitariaty, które dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach remontu odnowione zostały sanitariaty/Fot.: Starostwo Powiatowe w Wadowicach
W ramach remontu odnowione zostały sanitariaty/Fot.: Starostwo Powiatowe w Wadowicach

– W sumie na remont wydaliśmy ok. 900 tys. złotych. Ok. 300 tys. pochodzi z projektu ACKZiU II, a ok. 600 tys. zł wprost z budżetu powiatu – mówi wicestarosta Beata Smolec, która nadzoruje pracę szkół powiatowych. Teraz w szkole czekają na rozstrzygnięcie przetargów na wyposażenie sal. Obok nowoczesnej obrabiarki, zakupione zostaną m.in. wózki widłowe, kilka rodzajów palet, regały, drukarka 3D i wiele innych rzeczy. Na zakupy wydatkowanych zostanie łącznie ok. 550 tys. zł.

Wyremontowano elewację budynku/Fot.: Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Wyremontowano elewację budynku/Fot.: Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Remont oraz doposażenie sal to oczywiście tylko część zadań realizowanych w ramach projektu ACKZiU II. – W projekcie zaplanowano też m.in. kursy i szkolenia dla uczniów, staże zawodowe, udział młodzieży w doradztwie zawodowym, zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki i języka obcego, stypendia w wysokości ok. 3 tys. zł dla części uczniów a także pieniądze na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, którzy uczą przedmiotów zawodowych. Cały, rozpisany na lata 2021 – 2023 budżet projektu ACKZiU II, to ok. 4,8 mln złotych, z czego ok. 4,3 mln zł pochodzić będzie z UE i budżetu państwa – wymienia i wylicza dyrektor CKZiU w Andrychowie. – W szkole będzie więc działo się jeszcze wiele dobrych rzeczy. Wszystko to pomoże w realizacji naszego planu. A od lat jest on niezmienny – chodzi o to, abyśmy byli atrakcyjnym miejscem nauki dla uczniów z całego regionu, szkołą, po której niezależnie od tego, czy młodzież wybierze studia, czy pracę, szybko odnajdzie się w dalszym życiu. Pieniądze, które starostwo pozyskało z UE i budżetu państwa najpierw na lata 2017 – 2020, a teraz na lata 2020 – 2023 bardzo nam w tym pomagają. Nie da się nie dostrzec i nie docenić tego, jak zmienia się nasza placówka – dodaje.

W ramach projektu ACKZiU wyremontowano sale/Fot.: Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Jak mówi Tomasz Bizoń, szkoła, którą kieruje, robi wszystko, by dostosowywać się do aktualnie obowiązujących potrzeb rynku pracy. – Kiedyś byliśmy tylko technikum mechanicznym, kształcącym młodzież głównie na potrzeby wielkich zakładów pracy w Andrychowie. Potem pojawiła się potrzeba utworzenia nowych kierunków i my jej sprostaliśmy. Najpierw utworzyliśmy kierunek technik ekonomista, potem kolejno: technik informatyk, technik budownictwa, technik spedytor, technik organizacji turystyki i technik reklamy. Dziś kształcimy w siedmiu zawodach, stwarzając młodzieży bardzo dobre warunki do nauki – podkreśla Bizoń. – „Kotarbin” to bardzo dobry przykład na potwierdzenie tego, co zawsze podkreślam. Samorząd powiatowy chce i musi postawić nie tylko na inwestycje drogowe, ale i na inne ważne dziedziny życia, na czele z rozwojem młodzieży. W kilku ostatnich latach przy tej szkole powstały nowe boiska i siłownia zewnętrzna. Zainwestowaliśmy w sport, bo sport to zdrowie. Wystaraliśmy się też o ogromne fundusze z Unii Europejskiej, wspierane środkami z budżetu państwa i powiatu. Wcześniejszy projekt – ACKZiU I to kwota rzędu blisko 5 mln zł, z kolei ACKZiU II to kwota ok. 4,8 mln zł. W obu przypadkach pieniądze przeznaczyliśmy głównie na remonty, sprzęt dydaktyczny oraz mnóstwo kursów, szkoleń, staży zawodowych dla uczniów. Obiecaliśmy, że będziemy jak najlepiej dbać o rozwój młodzieży i wszędzie tam, gdzie leży to w naszych kompetencjach, staramy się dotrzymać obietnicy danej mieszkańcom – podsumowuje wicestarosta B. Smolec.

Szkoła robi wszystko, by dostosowywać się do aktualnie obowiązujących potrzeb rynku pracy/Fot.: Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Szkoła robi wszystko, by dostosowywać się do aktualnie obowiązujących potrzeb rynku pracy/Fot.: Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

 W sumie na remont wydano ok. 900 tys. złotych/Fot.: Starostwo Powiatowe w Wadowicach
W sumie na remont wydano ok. 900 tys. złotych/Fot.: Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Fot. i inf.: Powiat Wadowicki

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje