piątek, 25 lutego 2022 12:16

"Nasze lokalne wspólnoty muszą być chronione" J. Majchrowski, jako szef OWHC, apeluje do członków organizacji

Autor Mirosław Haładyj
"Nasze lokalne wspólnoty muszą być chronione" J. Majchrowski, jako szef OWHC, apeluje do członków organizacji

„OWHC wzywa odpowiedzialne władze do powstrzymania ataków i niedopuszczenia do wyrządzenia szkód ludności cywilnej oraz wszystkim formom kultury i tożsamości, w tym dziedzictwu materialnemu i niematerialnemu. Jako wspólnota miast historycznych, OWHC jest dziś zjednoczona z mieszkańcami Ukrainy” – napisał w swoim apelu prezydent Jacek Majchrowski, który jest również prezydentem Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, który jest również prezydentem Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, wystosował apel do członków OWHC.

Poniżej pełna treść korespondencji.

Drodzy członkowie OWHC,
Jako Prezydent OWHC muszę wyrazić głębokie zaniepokojenie rozwojem sytuacji militarnej na Ukrainie, która jest bezpośrednim atakiem przeciwko demokracji, międzynarodowym zasadom prawa i wolności. W tych niedopuszczalnych okolicznościach pragnę ponownie podkreślić silne zaangażowanie OWHC na rzecz wszystkich miast członkowskich, które stanowią rdzeń naszej sieci solidarności.
Wojna wywiera dramatyczny nacisk, który może doprowadzić do całkowitego lub częściowego zniszczenia lub zaniku miast, a wraz z nimi społeczeństw, co jest perspektywą nie do zaakceptowania, gdyż powoduje zniszczenie wartości i dziedzictwa ludzkości.
Zgodnie ze swoim statutem, OWHC zobowiązuje się do stałego wspierania pokoju poprzez promowanie współpracy i solidarności między narodami. Jesteśmy głęboko przekonani, że to właśnie w miastach, gdzie skupione jest życie społeczne, kulturowe cechy narodów są najpełniej widoczne.
Nasze lokalne wspólnoty, nasze wspólne dziedzictwo i uniwersalne wartości, uznane szczególnie w miastach światowego dziedzictwa, muszą być chronione, zachowywane i otoczone opieką zgodnie z odpowiednimi traktatami ONZ i innymi umowami międzynarodowymi.
W pełni popierając oświadczenie UNESCO dotyczące sytuacji na Ukrainie, OWHC wzywa odpowiedzialne władze do powstrzymania ataków i niedopuszczenia do wyrządzenia szkód ludności cywilnej oraz wszystkim formom kultury i tożsamości, w tym dziedzictwu materialnemu i niematerialnemu.
Jako wspólnota miast historycznych, OWHC jest dziś zjednoczona z mieszkańcami Ukrainy. Zachęcam członków OWHC do rozważenia wszelkiej możliwej pomocy dla miasta Lwowa, ukraińskich miast światowego dziedzictwa, wszystkich ukraińskich miast historycznych i ich mieszkańców. Nie szczędźmy wysiłków, by zaoferować Ukraińcom konkretne wsparcie i skuteczną pomoc w tym trudnym czasie, jako nasz wkład w pokój na świecie, rozwój i pomyślną przyszłość naszych miast.
Jacek Majchrowski

Inf.: UMK
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje