sobota, 7 stycznia 2023 13:04

Nie wiesz co zrobić z choinką po świętach? Weź udział w darmowej akcji

Autor Patryk Trzaska
Nie wiesz co zrobić z choinką po świętach? Weź udział w darmowej akcji

Nie wiesz co robić z choinką po świętach? Już od poniedziałku (9 stycznia), ruszy zbiórka naturalnych choinek. Udział w programie jest bezpłatny. Akcja Miejskiego Przedsiębiorstwa  Oczyszczania potrwa do 17 lutego.

Krakowskie MPO rusza z akcją, która a zapobiec wyrzucaniu choinek przez balkony czy porzucaniu ich na ulicach stolicy Małopolski. Drzewka będą odbierane na podstawie  harmonogramu, który wskazuje konkretny dzień odbioru dla każdej dzielnicy. Choinkę należy wystawić przed posesję (w widocznym z ulicy ogólnodostępnym miejscu) do godziny 7.00 rano. W przypadku zabudowy wielorodzinnej choinkę należy pozostawić przed altaną lub w innym  wyznaczonym przez administrację miejscu.

Zobacz: Co zrobić z choinką po świętach? Kreatywne sposoby Polaków mogą zaskoczyć

Od 6 marca do 1 grudnia będzie  kontynuowany program odbioru odpadów zielonych (trawa, liście,  rozdrobnione gałęzie, ścięte zielone części roślin). Udział w programie, tak, jak w przypadku choinek jest darmowy.

W  wynikającym z harmonogramu dniu odbioru należy wystawić wypełniony odpadami zielonymi worek przed posesję, w widocznym z ulicy i  ogólnodostępnym miejscu (pobocze jezdni, chodnik) do godziny 7.00 rano. Odpady zielone będą odbierane w dostarczonych właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczonych workach, ale można też stosować inne, własne  worki foliowe (dostosowane kolorystyką do obowiązującego regulaminu  utrzymania czystości i porządku w Krakowie). Do worków nie wolno wrzucać  innego rodzaju odpadów, w tym ziemi.

Worki na odpady zielone  można odbierać w dni robocze w siedzibach Rad Dzielnic (w godzinach  urzędowania) oraz w siedzibie MPO przy ul. Nowohuckiej 1 (w dyspozytorni  w godzinach 7.00–15.00).

Specjalnie oznaczone worki na odpady  porażone są wydawane wyłącznie w dyspozytorni Miejskiego  Przedsiębiorstwa Oczyszczania przy ul. Nowohuckiej 1, a ich odbiór  będzie realizowany zgodnie z harmonogramem.

inf./fot. Kraków.pl

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka