czwartek, 5 września 2019 10:55

Niedźwiedź: Wdzięczność, pamięć i tożsamość

Autor Marzena Gitler
Niedźwiedź: Wdzięczność, pamięć i tożsamość

Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu przybliżyła uczniom i ich rodzicom historię obrony Westerplatte.

W wielu miejscach naszej ojczyzny -rozpoczynający się nowy rok szkolny, był okazją wspomnienia heroiczności i bohaterskości naszych żołnierzy. Złożyli oni w ofierze dar swojego życia, abyśmy żyli w wolnej i niepodległej ojczyźnie. Wspomnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej jest dla nas obowiązkiem, pamięcią i przestrogą. Przypomina porządek wartości, który hartuje polskiego ducha: Bóg, Honor, Ojczyzna. Tylko w oparciu o te wartości można budować relacje prawdziwie oparte na wzajemnej miłości i pokoju. Każdy kto o tym zapomina –popada w wielkie niebezpieczeństwo stawienia siebie w miejscu Boga. To zaś jest przyczyną wielu tragedii współczesnego świata.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom młodego pokolenia - w ramach akcji Odblaskowa Szkoła – przybliżyła uczniom i ich rodzicom historię obrony Westerplatte. Tym samym zmobilizowała wszystkich zebranych do postawy wdzięczności względem naszych narodowych bohaterów i wskazanie ich jako autorytetów do naśladowania. To byli ludzie młodzi, energiczni, pełni zapału i poświęcenia – takimi chcemy być i my.
Poprzez użycie kamizelek odblaskowych wyróżniliśmy poszczególne bohaterskie postacie, aby je dostrzec wśród szarości, mroków i trudów tamtych dni. Jesteśmy wdzięczni Bogu że daje nam dobrą młodzież, pamiętającą o Bogu, swoich korzeniach, wartościach, tradycjach -to zaś, jesteśmy przekonani - staje się ich siłą w przeciwnościach jakie niesie współczesny świat.

Ks. Dominik Woch

Limanowa - najnowsze informacje