czwartek, 11 lutego 2021 13:31

Nieprawidłowości w sądeckiej spółce. Debata o wysypisku przeniesiona

Autor Aleksandra Tokarz
Nieprawidłowości w sądeckiej spółce. Debata o wysypisku przeniesiona

We wtorek, w sądeckim ratuszu odbył się briefing prasowy, na którym prezydent Nowego Sącza odniósł się do „nadzwyczajnej” Sesji Rady Miasta. Tematem były szokujące wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na wysypisku w Nowym Sączu. Sprawa powróci na poniedziałkowej sesji.

Pod koniec zeszłego roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę na wysypisku śmieci przy ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu. W spółce wykazano wiele nieprawidłowości. Na składowisko miały bowiem trafić między innymi odpady medyczne i rakotwórcze. Dodatkowo, śmieci miały być składowane bez pozwolenia, poza czaszą wysypiska. Do wód gruntowych mogły dostać się niebezpieczne związki.

Rada Nadzorcza Spółki NOVA wyraziła negatywną opinię do protokołu kontroli WIOŚ. Zauważono, że w protokole nie ma załączników, w związku z czym jest on niekompletny, informacje zawarte w protokole są niemerytorycznie, brak w nim wpisu do książki kontroli o zakończeniu kontroli oraz zaleceń do wykonania i terminu ich realizacji, a także dużo informacji ogólnikowych takich jak „znacznie’, „dużo” itp.

Nowy Sącz. Restauratorzy mogą liczyć na pomoc miasta
Sądeckie restauracje i puby zostaną zwolnione z 1/3 opłaty koncesyjnej wynikającej z uzyskanego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Sądeccy [/informacje/nowy-sacz] radni byli w tej sprawie jednomyślni. Jak zaznaczali radni, miasto musi wyjść naprzeciw przedsiębiorcom i pomóc im. W obliczu przedłużając…

Podobne zdanie wyraził prezydent Ludomir Handzel. - Już w samym zaproszeniu na sesję zawarta jest teza oskarżająca Spółkę NOVA. W związku z tym, że brakuje kompletnego protokołu kontroli, Rada Miasta nie ma podstaw do prowadzenia dyskusji – powiedział prezydent Ludomir Handzel.

Do debaty, która miała odbyć się we wtorek, ostatecznie nie doszło. Radni zdecydowali, że chcą wcześniej zapoznać się z pisemnym wyjaśnieniem zarządu spółki NOVA.

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje