sobota, 8 czerwca 2024 08:05

Nietypowy pogrzeb w Tarnowie. Mieszkańcy pochowali zużyte księgi do modlitwy

Autor Patryk Trzaska
Nietypowy pogrzeb w Tarnowie. Mieszkańcy pochowali zużyte księgi do modlitwy

Na cmentarzu żydowskim w Tarnowie odbyła się nietypowa ceremonia pochówku. Mieszkańcy pochowali bowiem zużyte księgi do modlitwy. Zgodnie z tradycją żydowską, kartki zawierające imię Boga muszą być pochowane w sposób godny, na wzór pochówku człowieka.

Rabin Yakov Eliezer, opiekujący się izraelskimi pracownikami koszernej rzeźni w Klikowej, poprosił Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej o przygotowanie specjalnego grobu do tego celu. Wyzwanie stanowiło znalezienie odpowiedniego miejsca na cmentarzu, gdzie nie leżą już inne szczątki. Ze względu na postępującą dewastację cmentarza, jedynym wolnym miejscem była dawna ścieżka, na której nie odbywały się pochówki.

Po uzyskaniu zgody od Gminy Żydowskiej w Krakowie, wykopano odpowiedni dół. Ceremonia pochówku miała miejsce 6 czerwca.

Adam Bartosz, prezes Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, wyjaśnił, że czynne genizy na polskich cmentarzach żydowskich są dziś rzadkością. Tarnowska geniza została stworzona z myślą o długoterminowym użytkowaniu i planowane są kolejne ceremonie pochówku świętych ksiąg w przyszłości.

– W dzisiejszych czasach na polskich cmentarzach żydowskich bardzo rzadko znaleźć można czynne genizy do pochówku świętych ksiąg. Ta tarnowska została wykonana z zamiarem jej użytkowania przez kolejne lata. Podobnej ceremonii można więc spodziewać się za kolejne kilka lub więcej lat – wyjaśnia Adam Bartosz, prezes Komitetu.

inf./fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka