czwartek, 9 listopada 2023 11:08

Nocna prohibicja przynosi efekty? Miasto chwali się statystykami

Autor Patryk Trzaska
Nocna prohibicja przynosi efekty? Miasto chwali się statystykami

Po trzech miesiącach funkcjonowania w Krakowie uchwały o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w sklepach widać pierwsze pozytywne efekty. Tak wynika z prowadzonych przez  władze miasta, funkcjonariuszy policji i straży miejskiej oraz pracowników Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie statystyk.

1 lipca zaczęła obowiązywać uchwała Rady Miasta Krakowa, dotycząca ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży detalicznej alkoholu. Zakaz obowiązuje między północą a godz. 5.30, na terenie całego Krakowa, z wyłączeniem lokali gastronomicznych, m. in. restauracji i barów.

Zmiana nie wszystkim się podobała. Wielu wskazywało, że będzie to martwy przepis, sprzyjający rozwojowi tzw. "czarnego rynku". Niektórzy wskazywali również, na ograniczenie swobód obywatelskich.

Jak jednak wynika ze statystyk z pierwszych trzech miesięcy funkcjonowania uchwały, spełniła ona swoje główne założenie. W godzinach obowiązywania uchwały o ograniczeniu sprzedaży nastąpił bardzo znaczący spadek interwencji policji dotyczących spożywania napojów alkoholowych wbrew zakazom wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, łącznie w miesiącach lipiec-wrzesień odnotowano o 52,29 proc. interwencji mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy uchwała nie obowiązywała.

Nastąpił również spadek interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Z zebranych przez Urząd Miasta Krakowa danych statystycznych wynika, że w miesiącach lipiec-wrzesień  do straży miejskiej wpłynęło o 36,87 proc. mniej zgłoszeń dotyczących naruszenia art. 431 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy uchwała nie obowiązywała. W tych samych miesiącach ujawnionych zostało o 35,75 proc. mniej wykroczeń dotyczących spożywania napojów alkoholowych wbrew zakazom wynikającym z wyżej wymienionej ustawy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, gdy uchwała nie obowiązywała.

W miesiącach lipiec-wrzesień stwierdzono także spadek o 7,49 proc. ilości osób nietrzeźwych kierowanych do działu opieki MCPU w Krakowie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy uchwała nie obowiązywała.

fot. pixabay

Źródło: kraków.pl

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka