sobota, 1 kwietnia 2023 08:00

Nowe inwestycje w Sułkowicach

Autor (red)
Nowe inwestycje w Sułkowicach

14 marca Artur Grabczyk Burmistrz Gminy wraz z Dorotą Hodurek Skarbnikiem Gminy podpisali umowę z wykonawcą na modernizację dwóch placówek oświatowych w Sułkowicach.

W ramach inwestycji wykonanych zostanie szereg prac modernizacyjnych oraz termomodernizacyjnych w infrastrukturze edukacyjnej oraz sportowej w Sułkowicach.

Gruntownego remontu doczeka się Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sułkowicach. Wykonane zostanie ocieplenie zewnętrznych ścian budynku, ocieplenie i otynkowanie kominów, wymieniona będzie stolarka okienna oraz drzwi zewnętrzne, parapety, zlikwidowane zostaną kraty okienne, wymienione zostaną rury spustowe, rynny dachowe, zadaszenia znajdujące się nad drzwiami wejściowymi, wyremontowane zostaną schody zewnętrzne wraz z wymianą ich okładzin oraz balustradami, wykonana będzie nowa pochylnia dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczami, wyczyszczony zostanie cokół kamienny oraz wymienione będą skorodowane drzwiczki rewizyjne.

Podobny remont czeka halę sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sułkowicach. Tu z kolei ponadto wymienione zostanie oświetlenie i wykonane nowe pokrycie hali sportowej. Dodatkowo wykonane będą nowe, zewnętrzne trybuny sportowe.

Wartość obu inwestycji to blisko 4,5 mln zł. Zostanie pokryta w niemal 90 proc. w ramach pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Całość prac powinna się zakończyć do sierpnia 2024 r.

Inf. i fot. UG Sułkowice

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka