poniedziałek, 20 lipca 2020 12:08

Nowe ognisko koronawirusa w powiecie suskim. Pan młody zakażony. Nie będzie wesel?

Autor Mirosław Haładyj
Nowe ognisko koronawirusa w powiecie suskim. Pan młody zakażony. Nie będzie wesel?

Od połowy lipca sytuacja epidemiczna w Małopolsce ulega coraz większemu pogorszeniu. Niestety dotyczy ona także powiatu suskiego, w którym, po wykryciu „górniczych” ognisk zakażenia, wystąpiło kolejne, tym razem na weselu.

O tym, że sytuacja w Małopolsce staje się coraz gorsza, świadczyło zwołanie posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika, które odbyło się 14 lipca. Uczestniczyli w nim dyrektorzy wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, małopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Jarosław Foremny, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski oraz zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego ds. Ekonomiczno-Finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia Robert Dziedzic.

Bezpośrednim następstwem zebrania była zapowiedź utworzenia kolejnego izolatorium, najprawdopodobniej przy ulicy Śniadeckich w Krakowie, w poprzedniej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego.

– Wiele już za nami, ale sytuacja wymaga tego, by dalej trzymać rękę na pulsie i podejmować kroki stosownie do potrzeb

– mówił wojewoda Piotr Ćwik. Dwa dni po wypowiedzeniu  tych słów, w województwie padł pierwszy rekord w ilości zachorowań.

W czwartek 16 lipca Małopolski Urząd Wojewódzki potwierdził zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 60 osób. Był to drugi najwyższy wynik w kraju i zarazem nowy dzienny rekord przypadków wykrytych w Małopolsce. Więcej zachorowań było tego dnia tylko na Śląsku, gdzie stwierdzono koronawirusa u 89 osób. 17 lipca przyniósł jeszcze gorsze informacje. Tym razem w województwie odnotowano 70 zachorowań. 18 lipca zakażeń było już 76. Jednak, w chwili powstawania tego artykułu, to niedziela 19 lipca okazała się zdecydowanie najgorsza pod względem nowych zakażeń. Odnotowano ich wówczas aż 115, co było równocześnie najwyższą liczbą w kraju. Poniedziałek 20 lipca przyniósł „tylko” 40 nowych zakażeń.

Pogarszająca się sytuacja w Małopolsce związana jest z wykryciem kilku nowych ognisk wirusa. W powiecie suskim było nim wesele, które odbyło się w Śleszowicach. Wielu z bawiących się tam gości pochodziło z gminy Mucharz (powiat wadowicki). Stamtąd pochodził też pan młody, który także się zaraził.

W odpowiedzi na zapytanie naszej redakcji sanepid w Suchej Beskidzkiej 20 lipca poinformował, że w przyjęciu weselnym brało udział ok. 90 osób. 50 z nich pochodziło z powiatu wadowickiego. U połowy wykryto koronawirusa. Kolejnych 20 gości było z terenu powiatu suskiego. Z tej grupy zakażonych zostało 12 osób. Ostatnich 20 weselników pochodziło spoza powiatu suskiego i wadowickiego, między innymi z terenu: powiatu żywiecki, powiatu myślenickiego, Wodzisławia Śląskiego, Pszczyny, Wrocławia, Krakowa i Łodzi. Sanepid poinformował także, że na terenie powiatu suskiego 1 osoba jest hospitalizowana, 11 osób przebywa w izolacji, a 40 osób w kwarantannie domowej na podstawie decyzji PPIS. Od 25 osób pobrano wymazy do badań w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2.

Sanepid odradza

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina również o konieczności stosowania się do wszystkich nakazów i zakazów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. PSSE w Suchej Beskidzkiej wydała komunikat w sprawie organizacji przyjęć okolicznościowych. Sanepid, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia i życia uczestników, odradza organizowanie tego typu spotkań.

„Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie powiatów: suskiego, nowosądeckiego i wadowickiego, gdzie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 ma charakter dynamiczny, a wzrost zakażeń tym właśnie koronawirusem pozostaje w bezpośrednim związku z organizowanymi przyjęciami okolicznościowymi, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie rekomenduje organizacji takich przyjęć. Brak rekomendacji ma na celu wyłącznie ochronę zdrowia, a nawet życia mieszkańców, jak i osób przybywających do tych regionów, poprzez ograniczenie transmisji wirusa SARS-CoV-2. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej apeluje do Mieszkańców i Gości odwiedzających nasz powiat o konieczności przestrzegania wszelkich nakazów i zakazów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, uwzględniających specyfikę funkcjonowania różnych obszarów naszego, codziennego życia, o wzmożenie reżimu sanitarnego i stosowanie środków ochrony osobistej oraz o ograniczenie kontaktów społecznych (przyjęcia, zebrania, spotkania, itp.), w tym zachowanie bezpiecznej odległości”

– napisano w komunikacie z 16 lipca.

koronawirus najnowsze informacje

Inf.: PSSE Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje

Rozrywka