wtorek, 19 listopada 2019 13:08

Nowy Sącz: 300 tys. zł z Województwa Małopolskiego na zamkniętą ekspozycję?

Autor Marzena Gitler
Nowy Sącz: 300 tys. zł z Województwa Małopolskiego na zamkniętą ekspozycję?

Dzięki wsparciu samorządu województwa w nowosądeckiej siedzibie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej powstała sala tradycji, w której gromadzone i udostępnione są materiały historyczne związane z formacjami granicznymi. Szkoda tylko, że umieszczone w niej eksponaty nie będą dostępne dla każdego.

Otwarcie sali połączono z obchodami Święta Niepodległości. W imieniu marszałka Województwa w jej uroczystym otwarciu uczestniczyła wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska. Obecna była również radna Jadwiga Wójtowicz. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego. Na mocy zawartego w kwietniu porozumienia podpisanego przez marszałka Witold Kozłowski i komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Stanisława Laciugi na utworzenie nowej sali tradycji w Karpackim Oddziale Straży Granicznej przekazano 300 tysięcy złotych.

W wyremontowanej sali szkoleniowo-konferencyjnej, wyposażonej w sprzęt audiowizualny, gromadzone są materiały historyczne: fotografie, druki ulotne i okolicznościowe, odznaczenia, odznaki, mundury oraz ich elementy, broń, dokumenty, zapisy relacji i wspomnień, korespondencja, albumy rodzinne. Do najcenniejszych eksponatów już umieszczonych na wystawie należą pośmiertna maska marszałka Józefa Piłsudskiego, przekazana przez znanego historyka i publicystę, profesora oświaty, Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza, Jerzego Gizę oraz oryginalny dziennik bojowy 3 Batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z okresu 17.04.1920 - 23.10.1920. Nadzór merytoryczny nad wystawą sprawuje Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Izba Tradycji została również wyposażona w nośniki multimedialne z materiałami archiwalnymi w formie elektronicznej.

Uroczystego otwarcia sali symbolicznym przecięciem wstęgi dokonali: radne województwa małopolskiego Marta Mordarska i Jadwiga Wójtowicz, poseł na Sejm Arkadiusz Mularczyk oraz Komendant KaOSG płk SG Stanisław Laciuga.

- Jestem niezmiernie dumny, że przy okazji obchodów Święta Odzyskania Niepodległości, w siedzibie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, nastąpiło uroczyste otwarcie nowo powstałej Sali Tradycji. Dzięki ogromnemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Komendzie KaOSG udało się stworzyć namiastkę unikatowego muzeum – „izbę pamięci” - mówił Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Stanisław Laciuga.

Jak zapowiedziano - ekspozycja będzie systematycznie powiększana. Szkoda tylko, że wystawa, w której dużą część eksponatów stanowią materiały historyczne wypożyczone przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i sfinansowana ze śroków województwa, będzie udostępniana do zwiedzania tylko dla grup zorganizowanych i to po wcześniejszym ustaleniu terminu.

foto: UMWM

W opdpowiedzi na naszą publikację otrzymaliśmy informację od mjr SG Doroty Kądziołki, Rzecznika Prasowego Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

"W nawiązaniu do artykułu informuję, że istnieje możliwość wejścia do Izby Tradycji  w Karpackim Oddziale SG zarówno grup zorganizowanych, jak również osób indywidualnych.

Możliwość zwiedzania Izby Tradycji KaOSG istnieje w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 11:00 – 13:00, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Na stronie internetowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce : Komenda/Izba Tradycji: https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/komenda/izba-tradycji/35567,Izba-Tradycji.html znajdują się w formie plików do pobrania formularze – wnioski oraz inne przydatne informacje dotyczące zwiedzania."

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje