niedziela, 4 września 2022 11:15

Nowy Sącz. 31 nauczycieli otrzymało awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Nowy Sącz. 31 nauczycieli otrzymało awans na stopień nauczyciela mianowanego

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel w towarzystwie Zastępcy Prezydenta Magdaleny Majki wręczyli 31 aktów mianowania dla nowosądeckich nauczycieli.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela nauczyciele złożyli na ręce Prezydenta ślubowanie według roty szczegółowo zapisanej w ustawie.

Nauczycielem mianowanym może zostać nauczyciel kontraktowy, który zdał pomyślnie egzamin przed komisją, którą powołuje Prezydent. Skład komisji to przedstawiciele organu prowadzącego, kuratorium, dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz eksperci z danego przedmiotu wskazani przez ministerstwo.

Inf./Fot. UM Nowy Sącz

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje