środa, 18 marca 2020 10:00

Nowy Sącz. Jak skontaktować się z Policją w czasie epidemii koronawirusa?

Autor Marzena Gitler
Nowy Sącz. Jak skontaktować się z Policją w czasie epidemii koronawirusa?

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa od dziś do odwołania został zamknięty Punkt Przyjęć Dzielnicowych przy ulicy Rynek 21 w Nowym Sączu. Jak teraz skontaktować się z policjantami?

By skontaktować się z sądecką Policją należy dzwonić pod numer telefonu centrali: 18 442 41 11 lub do Oficera Dyżurnego: 18 442 46 30. Numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są również na stronie internetowej (w zakładce Kontakt lub Znajdź swojego Dzielnicowego).

W przypadku sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji Policji należy dzwonić po numer alarmowy 112.

Policja prosi jednocześnie prosi o ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji i przypomina, że wiele spraw można załatwić na odległość.

Powiadomienie o zdarzeniu nie musi być złożone osobiści. Przepisy dopuszczają również pisemną formę lub poprzez platformę elektroniczną. Jeśli sprawa nie jest nagła to nawet zawiadomienie o przestępstwie można wysłać pocztą.

Wizyty w urzędach czy  jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami. W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo informujemy o możliwości  ograniczenia osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu.

Kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym ułatwia także  aplikacja mobilna "Moja Komenda".

Jeśli sprawa nie jest nagła to nawet zawiadomienie o przestępstwie czy wykroczeniu  można wysłać pocztą lub złożyć na dziennik podawczy w komendzie lub prokuraturze (unika się wtedy oczekiwania na przyjęcie protokolarnego zgłoszenia). Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymuje się instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w  niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci ustalając  termin przesłuchania lub doręczając wezwanie do stawiennictwa.

W sprawach leżących w zakresie działania Wydziału Postępowań Administracyjnych, tj.:
• pozwoleń na broń – w tym rejestracji/wyrejestrowania broni, innych czynności materialno-technicznych (np. wnioski o wydanie zaświadczeń, złożenie informacji o zmianie adresu itp.);
• wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony/zabezpieczenia technicznego, detektywów rekomenduje się składanie wniosków stron na pośrednictwem platformy e-PUAP, bądź instytucji pocztowej;
- do odwołania WSTRZYMUJE SIĘ OBSŁUGĘ BEZPOŚREDNIĄ OSÓB. Sprawy (wnioski, podania, inną dokumentację) załatwiać należy poprzez platformę e-PUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego ( http://malopolska.policja.gov.pl/pl/content/komenda-wojewodzka-policji-w-krakowie-pozwolenia-na-bron-wpis-na-liste-kwalifikowanych )

Ponadto nie przyjmuje się, do odwołania, osób w celu złożenia ustnej skargi lub wniosku. Zaleca się korzystanie z dostępnego na stronie http://malopolska.policja.gov.pl/pl/skargi-i-wnioski formularza lub przesyłanie korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków. I

Do odwołania również wstrzymuje się zapisy i przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Źródło: KWP w Krakowie, fot. KMP Nowy Sącz

koronawirus najnowsze informacje

Nowy Sącz - najnowsze informacje