środa, 15 maja 2019 10:59

Nowy Sącz: Wszystkie barwy wolontariatu

Autor Marzena Gitler
Nowy Sącz: Wszystkie barwy wolontariatu

W Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu 15 maja podsumowano realizację XII  edycji projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.  W przeglądzie rejonowym uczestniczyła przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska.

Na scenie Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu uczestnicy projektu zdawali relacje ze swoich działań na rzecz potrzebujących: ubogich, cierpiących niedostatek, chorobę, czy wykluczenie społeczne. Podczas sądeckiej prezentacji swoje projekty przedstawili wolontariusze z: Zespołu Szkół nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu, Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sadku-Kostrzy, Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu, Szkoły Podstawowej im. gen. Michała Gałązki w Trzetrzewinie, Zespołu Szkół w Gródku nad Dunajcem, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkoły i Przedszkola w Słopnicach, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy oraz Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rożnowicach.

Małopolski projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego o postawę miłosierdzia wobec bliźniego. Przedsięwzięcie przygotowuje uczniów do bezinteresownego niesienia pomocy potrzebującym. - To już XII edycja projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” - przedsięwzięcia niezwykłego, realizowanego przez kilka instytucji, które w ramach swoich różnych zadań zajmują się dziedzictwem Jana Pawła II. „Mieć wyobraźnie miłosierdzia” to projekt, który zakłada kształtowanie młodych głów i młodych serc po to, by być otwartym na innych i na pomaganie potrzebującym. Życzę, by dzień dzisiejszych prezentacji był pełen głębokich przeżyć, które zapiszą się na trwałe w naszej pamięci, żeby stanowił inspiracje do dalszego życia, nowych pomysłów i planów, również tych, z obszaru wolontariatu. Praca na rzecz innych ludzi daje ogromną radość w życiu i wyznacza sens tego dokąd zmierzamy – zaznaczyła radna województwa Marta Mordarska.

Na etapie szkolnym uczniowie małopolskich szkół w ramach grup wolontariatu opracowują swój pomysł pomocy potrzebującym, realizują go i sporządzają raport. Później projekty są zbierane i oceniane przez specjalnie do tego celu powołane komisje rejonowe. Podczas przeglądów rejonowych w krótkich formach teatralnych wzbogaconych pokazami slajdów wolontariusze zdają relacje ze swoich poczynań.

Organizatorem projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, zaś współorganizatorami: Województwo Małopolskie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

inf. i foto: UMWM

Nowy Sącz - najnowsze informacje