piątek, 10 maja 2024 12:38

49 i 50 spotkanie KPW: O jubileuszu powiatu i wielickich seniorach

Autor Marzena Gitler
49 i 50 spotkanie KPW: O jubileuszu powiatu i wielickich seniorach

27 marca i 24 kwietnia Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” zaprosiło na spotkania poświęcone jubileuszowi 25-lecia Powiatu Wielickiego i podsumowaniu funkcjonowania w Wieliczce Gminnej Rady Seniorów.

27 marca KPW przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieliczce, Muzeum Żup Krakowskich i Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki zorganizowało 49 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Powiat Wielicki wczoraj i dziś - Jubileusz 25-lecia (1999-2024) Powiatu Wielickiego”. Organizatorka spotkania Jadwiga Duda, prezes KPW i Hanna Kozioł, sekretarz KPW wręczyły legitymacje członkowskie stowarzyszenia Krystynie Piotrowskiej i Renacie Wyligale.

Z koncertem wystąpili z krótkim programem artystycznym nauczyciel LO w Wieliczce: Mikołaj Budniak, Aniela Sikora, Kacper Kaczmarczyk i Jakub Nowak.

Adam Kociołek, Starosta Powiatu Wielickiego w latach 1999-2006 i 2018-2024przedstawił prelekcję pt. „Zarys historii  Powiatu Wielickiego w latach 1855-1932 i działalność  współczesna powiatu od  1999 roku”, a Jarosław Fraś, kierownik Działu Archeologicznego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka - „Osadnictwo pradziejowe w powiecie wielickim – zarys (skrót)”. W dyskusji głos zabrali: Halina Pracuch, Katarzyna Czubak, Tadeusz Ziobro, i Jadwiga Duda. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób w tym 25 członków KPW. (foto na zakończenie) Warto dodać, że 30 kwietnia ukazała się staraniem Adama Kociołka książka pt. „Powiat Wielicki - wczoraj i dziś”, autorstwa Janusza Mierzwy i  Rafała Rudki.

Tematem spotkania, które odbyło się 24 kwietnia był Gminna Rada Seniorów (GRS) w Wieliczce 2019-2024. Przed zebranymi w sali „Magistrat” wystąpiły Jadwiga Duda i Hanna Kozioł, sekretarz KPW i przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce, która przygotowała program spotkania i prowadziła je.

Program artystyczny przygotowały seniorki z Wieliczki, Grabówek,  Podstolic i Sygneczowa, która przy akompaniamencie na akordeonu wykonały kilka piosenek.

Agnieszka Szczepaniak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do spraw społecznych wygłosiła prelekcję pt. „Rada Seniorów i jej rola w integracji społeczeństwa,  Magdalena Kot, dyrektor Wielickiego Centrum Kultury w Wieliczce - „Rola funkcjonowania Centrum Aktywności Społecznej w przestrzeni wielickiej”, Hanna Kozioł - „Działalność Gminnej Rady Seniorów w latach 2020-2024”, Barbara Kazior, prezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych „MILA” - „Rady Seniorów i ich współpraca w Małopolsce”.

W dyskusji głos zabrały Halina Gawron, Elżbieta Sikora i Jadwiga Duda.

Obecni mogli zobaczyć przygotowana przez Hannę Kozioł wystawę pamiątek związanych z działalnością Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce. Znalazła się na niej nowość wydawnicza - „Konkurs Literacki dla Seniorów Pisanie nie do szuflady III edycja (Wieliczka 2024).

W spotkaniu uczestniczyło 57 osób a wśród nich 30 członków KPW. Jadwiga Duda podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu i zaprosiła na kolejne.

29 maja tematem 51 spotkania z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! będzie: „W 80. rocznicę zwycięskiej bitwy o Monte Cassino (1944-2014) - ku pamięci wieliczan, żołnierzy bitwy o Monte Cassino”. Spotkanie tradycyjnie odbędzie się w sali „Magistrat” UM Wieliczka, o godz. 16. Wcześniej 16 maja KPW zaprasza na wycieczkę KPW z przewodnikiem do Muzeum Narodowego Banku Polskiego w Krakowie przy ul. Basztowej 20. Wyjazd rozpocznie się o godz.10.00. Zapisy przyjmuje Halina Dyląg tel. 600 953199.

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka