poniedziałek, 25 kwietnia 2022 11:49

Wieliczka. O krok bliżej do realizacji ważnej inwestycji

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. O krok bliżej do realizacji ważnej inwestycji

Powiat Wielicki przygotowuje się do budowy nowoczesnego centrum dla osób niepełnosprawnych w Wieliczce. O planach tej inwestycji rozmawiano w piątek z Pawłem Wdówikiem, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik, 22 kwietnia odwiedził Zespół Szkół imienia Brata Alojzego Kosiby oraz Powiatowe Centrum Wsparcia Społecznego w Wieliczce.

Podczas spotkania wiceminister zapoznał się z nowym projektem Powiatu Wielickiego, jakim jest planowana budowa nowoczesnego centrum dla osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci jak i dorosłych. Docelowo inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie przy ulicy Puławskiego w Wieliczce.

W spotkaniu z wiceministrem Pawłem Wdówikiem wzięli udział poseł Urszula Rusecka, starosta Adam Kociołek, członkowie Zarządu Powiatu Wielickiego: wicestarosta Henryk Gawor, Aleksandra Ślusarek, Tomasz Broniowski i Stanisław Kyrc, radni Jadwiga Skoczek, Katarzyna Ciężarek, Zdzisław Brochwicz, dyrektorzy szkół i jednostek Powiatu Wielickiego.

Pod koniec 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego zlecił przygotowanie wstępnej analizy przestrzenno-funkcjonalnej dotyczącej możliwości zagospodarowania terenu działki położonej w Wieliczce z przeznaczeniem na zespół szkolno-dydaktyczny oraz zawodowy dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą. Analiza zawiera wstępny projekt przedszkola, szkoły podstawowej, ośrodka dziennego, hali sportowej oraz zagospodarowania terenu wokół budynków. W nowym centrum ma znaleźć nową siedzibę Zespół Szkół imienia Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, który obecnie funkcjonuje w Kampusie Wielickim.

Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby udziela wsparcia edukacyjno – rewalidacyjnego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia oraz niepełnosprawnością sprzężoną w wieku 7 - 24 lat.  W zespole funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną).

W związku z systematycznym wzrostem liczby oddziałów klasowych, w siedzibie szkoły - budynku Kampusu Wielickiego, do chwili obecnej zmieniono pierwotne przeznaczenie kilku pomieszczeń (gabinety rewalidacyjno - terapeutyczne, pracownia gospodarstwa domowego, szatnia sportowa,  „kącik zabaw”, świetlica) oraz  dokonano przebudowy jednej z sal, dzieląc ją na dwa mniejsze pomieszczenia. Pomimo zastosowania elastycznych rozwiązań, w istniejących warunkach Zespół Szkół im. Br. Alojzego Kosiby nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb edukacyjnych wszystkich dzieci niepełnosprawnych w wieku szkolnym, których rodzice są zainteresowani kształceniem dziecka w szkołach działających w zespole.

Nowoczesne centrum dla osób niepełnosprawnych może zostać zrealizowane, jeśli powiat znajdzie środki na sfinansowanie inwestycji. W grę wchodzi nawet 75 mln zł. Tymczasem, jeśli w projekcie znajdą się placówki tylko dla niepełnosprawnych, może się okazać, że niemożliwe będzie pozyskanie środków unijnych. Mówiła o tym goszcząca w listopadzie w Wieliczce Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej. To samo powtórzył Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Starosta wielicki Adam Kociołek stwierdził po piątkowym spotkaniu, że koncepcja budowy wielickiego centrum musi zostać dostosowana do tych wymogów.

O budowę nowoczesnego ośrodka dla niepełnosprawnych zabiega zwłaszcza Aleksandra Ślusarek, której wnuk jest uczniem Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby. Jak przypomniała podczas spotkania, olbrzymim problemem w Małopolsce jest znalezienie odpowiedniego wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu, tymczasem w samym powiecie wielickim jest 140 dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, stad wielka potrzeba rozbudowy szkoły specjalnej w Wieliczce i budowy specjalistycznej placówki dla osób z tą niepełnosprawnością.  

fot. Powiat Wielicki

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje