piątek, 6 marca 2020 11:50

Oczyszczalnia ścieków w Proszowicach zostanie zmodernizowana

Autor Manuel Langer
Oczyszczalnia ścieków w Proszowicach zostanie zmodernizowana

Proszowicom udało się pozyskać dofinansowanie na modernizację oczyszczalni ścieków, pisze o tym na swoim fb burmistrz Grzegorz Cichy:

"Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu rozpoczęła się modernizacja tego obiektu. Przebudowa obejmie wiele miejsc i urządzeń m.in. halę krat,  stacje zlewną czy prasę osadu. Dzięki tym pracom znikną limity przyjęć ścieków dowożonych beczkowozami i będziesz mógł korzystać z ?? toalety i prysznica/wanny bez ograniczeń" - informuje burmistrz.

Proszowice - modernizacja oczyszczalni ścieków

Nie mamy do niej dostępu chociaż codziennie z niej korzystamy️. ??? Oczyszczalnia Ścieków komunalnych w Proszowicach. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu rozpoczęła się modernizacja tego obiektu. Przebudowa obejmie wiele miejsc i urządzeń m.in. halę krat, stacje zlewną czy prasę osadu. ? Dzięki tym pracom znikną limity przyjęć ścieków dowożonych beczkowozami i będziesz mógł korzystać z ?? bez ograniczeń. Więcej zobaczysz w filmowej relacji: ⬇️⬇️⬇️⬇️ Zadanie: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Proszowicach" otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. ? Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. ???? oraz z preferencyjnej pożyczki z WFOSiGW w Krakowie. #RPOWM na lata 2014 – 2020. Oś. 5 #OchronaŚrodowiska. ♻️ Działanie 5.3 #Ochronazasobówwodnych. ??? Poddziałanie 5.3.2 #Gospodarkawodnokanalizacyjna #oczyszczalniaściekówkomunalnych #miastoProszowice #WspólniePoKolejneSukcesy ? #NowaJakość #Proszowice ?

Gepostet von Grzegorz Cichy - Burmistrz Proszowic am Mittwoch, 4. März 2020

Zadanie: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Proszowicach" otrzymało  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z preferencyjnej pożyczki z WFOSiGW w Krakowie.

Info/foto: fb GCBP

Proszowice - najnowsze informacje

Rozrywka