niedziela, 9 maja 2021 12:05

[Foto] Oddano do użytku odnowioną drogę „Strona Proboszczowa” w Zebrzydowicach

Autor Mirosław Haładyj
[Foto] Oddano do użytku odnowioną drogę „Strona Proboszczowa” w Zebrzydowicach

04 maja dokonano odbioru znacznej inwestycji drogowej w Zebrzydowicach. Odnowiono i unowocześniono drogę „Strona Proboszczowa” na odcinku 740 metrów. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,5 mln zł.

W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Burmistrz Augustyn Ormanty, Radny Rady Miejskiej Marcin Ożóg, Sołtys Zebrzydowic Ireneusz Kowalczyk, przedstawiciele: inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawcy oraz pracownicy Zespołu ds. Drogownictwa.

Ta, jedna z najnowocześniejszych inwestycji drogowych, została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 568 tys zł. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 1 mln 560 tys. zł.

W ramach zadania zrealizowano:

  • przebudowę jezdni,
  • budowę chodnika,
  • budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających drogę
  • budowę umocnień skarpowych
  • remonty zjazdów i przepustów,
  • przesunięcia linii oświetlenia ulicznego
  • organizację ruchu oraz montaż elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu      drogowego
– W tym miejscu pragniemy podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi, Posłowi na Sejm RP Filipowi Kaczyńskiemu, Wojewodzie Łukaszowi Kmicie, Dyrektorom Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie - Panom Jackowi Gołdzie i Sławomirowi Dylowi za wkład i zaangażowanie. Dziękujemy również Radnym Rady Miejskiej Marcinowi Zadorze i Marcinowi Ożógowi, Sołtysowi Zebrzydowic Ireneuszowi Kowalczykowi, pozostałym Radnym Rady Miejskiej, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu Sebastianowi Gwizdek i Wykonawcy Rafałowi Zielonce oraz Zespołowi ds. drogownictwa Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej

– czytamy na stronie UM w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Inf.: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje