piątek, 18 grudnia 2020 13:20

Olkusz. W nowy rok z nowymi inwestycjami! Co planuje miasto?

Autor Wiktoria Mitura
Olkusz. W nowy rok z nowymi inwestycjami! Co planuje miasto?

Na przedświątecznej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu został uchwalony budżet Miasta i Gminy Olkusz na przyszły rok. Podczas niej, burmistrz poinformował o nowych wyzwaniach i planach na 2021 rok.

- Budżet na rok 2021 ustalamy w bardzo niepewnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Trudno dziś oszacować, jak długo będziemy mierzyć się z ograniczeniami dla gospodarki, które mają bezpośrednie przełożenie na kondycję finansową naszego samorządu. Jestem jednak przekonany, ze dzięki dobrej współpracy zrealizujemy szereg inicjatyw sprzyjających rozwojowi Gminy Olkusz – mówił w uzasadnieniu do uchwały burmistrz Roman Piaśnik.

Oprócz niepewności związanej z pandemią koronawirusa, burmistrz podkreślił rosnące wydatki oświatowe, głównie wynikające z rządowych zmian naliczania wynagrodzenia. Subwencja oświatowa w planie budżetu na 2021 rok wystarczy na pokrycie nieco ponad 46% wszystkich wydatków związanych z edukacją.

Nowe inwestycje

 • Budowa łącznika między ul. Króla Kazimierza Wielkiego a ul. Świętokrzyską za 410 tys. złotych;
 • Przebudowa drogi w Braciejówce za 150 tys. złotych;
 • Przebudowa ulic: Orzeszkowa za 200 tys. złotych, Nullo za 800 tys. złotych, Słowackiego za ponad 1 mln złotych, Batalionów Chłopskich za 200 tys. złotych, Jasna za 200 tys. złotych, Kapitana Hardego za 400 tys. złotych, Leśna za 250 tys. złotych, Sosnowa za 200 tys. złotych, Strzelców Olkuskich za 300 tys. złotych;
 • Utworzenie pętli rowerowych i infrastruktury turystycznej za blisko 940 tys. złotych;
 • Rozbudowa budynku remizy OSP w Gorenicach za 1,3 mln złotych;
 • Budowa monitoringu za 200 tys. złotych;
 • Rozbudowa boiska w Sienicznie za blisko 100 tys. złotych;
 • Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 10 za 160 tys. złotych;
 • Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami na Czarnej Górze za 3 mln złotych;
 • Realizacja programu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, zwiększającego wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w naszej gminie za przeszło 1,7 mln złotych;
 • Rewitalizacja Kwartału Królewskiego z multimedialną trasą turystyczną w podziemiach za przeszło 2,8 mln złotych;
 • Zagospodarowanie zamku w Rabsztynie za ponad 300 tys. złotych.

Wskazane kwoty zadań to wydatki ujęte wyłącznie w budżecie na 2021 rok, natomiast wiele z tych inwestycji to zadania wieloletnie, których realizacja została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dotacja dla powiatu olkuskiego

Planowane jest również przekazanie dotacji w wysokości 200 tys. złotych dla powiatu olkuskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej - ul. Długiej w Olkuszu.

W 2021 roku będą realizowane także zadania z funduszu sołeckiego oraz przesunięte z 2020 roku zadania budżetu obywatelskiego.

Warto podkreślić, że realizacja tak wielu inwestycji majątkowych możliwa jest dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych oraz rządowych – w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych, czy dotacji Ministerstwa Sportu.

info i foto: UMiG Olkusz

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje