czwartek, 24 czerwca 2021 14:20

Olkusz. Zamykają dwa wiadukty nad torami kolejowymi. Trasa do Krakowa będzie nieprzejezdna

Autor Norbert Kwiatkowski
Olkusz. Zamykają dwa wiadukty nad torami kolejowymi. Trasa do Krakowa będzie nieprzejezdna

Rusza kluczowa inwestycja drogowa w Olkuszu na dwóch wiaduktach nad torami kolejowymi PKP. Z tego powodu, zostanie zmieniona organizacja ruchu w ciągu drogi krajowej nr 94, jak i na ulicach miasta.

We wtorek 29 czerwca br. o godz. 7 rano wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na wiadukcie w Olkuszu, polegająca na zamknięciu nitki prawej (w kierunku Krakowa) i wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego (1+1) na nitce lewej, która prowadzi ruch w kierunku Bytomia.

Co istotne, na czas remontu konieczne będzie zamknięcie  dwóch sąsiadujących z wiaduktami skrzyżowań: skrzyżowania drogi krajowej z al. 1000-lecia, bez zamykania ul. Przemysłowej oraz z ulicami: Kazimierza Wielkiego i Pakuska, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo pieszych. W obrębie tych skrzyżowań powstanie tymczasowa sygnalizacja świetlna dla pieszych.

Na czas prac ruch lokalny z DK94 skierowany zostanie do al. 1000-lecia  przez obwodnicę Olkusza, a następnie ul. Osiecką. Ruch w mieście z ul. Kazimierza Wielkiego kierowany będzie na ul. Kościuszki, natomiast z ul. Pakuska: na ul. Witosa i ul. Rataja.

Plany budowlane zawierają:

  • na jezdni w kierunku Bytomia musi być wykonana: nowa ścianka zapleczna przyczółka z przesunięciem w stronę  Krakowa,
  • wymiana dylatacji modułowej,
  • odtworzenie płyty przejściowej na dojeździe od strony Krakowa,
  • odtworzenie kap chodnikowych w rejonie dylatacji,
  • rektyfikacja położenia łożysk wiaduktu,
  • wymiana nawierzchni na płycie wraz z izolacją pomostu oraz wymiana nawierzchni na dojazdach do mostu,
  • na jezdni w kierunku Krakowa konieczna jest: wymiana wpustu od strony Krakowa,
  • wymiana nawierzchni na płycie wraz z fragmentem izolacji płyty, przy dylatacji od strony Krakowa,
  • rektyfikacja łożysk oraz wymiana nawierzchni na dojazdach do mostu.

Ponadto na obu obiektach trzeba wykonać zabezpieczenia: antykorozyjne elementów stalowych konstrukcji nośnej, elementów stalowych wyposażenia wiaduktów (balustrad, ekranów) oraz elementów  żelbetowych obu wiaduktów.

Aby zminimalizować czas trwania tymczasowej organizacji ruchu, prace remontowe skumulowane zostaną w pierwszej kolejności na górze obiektów. Pozostałe roboty kontynuowane będą bez wpływu na ruch pojazdów. Przywrócona zostanie organizacja ruchu, która umożliwi poruszanie się po obu wiaduktach. Remont zakończy się w połowie października 2021 r.

Info oraz foto: GDDKiA Kraków

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje